Komentáře

1 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 24. dubna 2012 v 9:56 | Reagovat

Pro různé duševní mrzáky: "Příspěvky" skládající se pouze z jednořádkových vulgarit a nadávek - BUDU AUTOMATICKY MAZAT, jelikož tento prostor slouží k diskuzi, nikoliv k výměně nadávek, k tomu máte hojnost tzv. "diskusních fór" pro idioty na webu!

2 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 11:39 | Reagovat

Rozlohou 76,000 km2 je jen nepatrně menší než Česká republika. Celá Kalmykie má ovšem jen asi 300 000 obyvatel a leží na západ od ústí Volhy do Kaspického moře. Hlavním městem této autonomní republiky Ruské federace je Elista. Kalmykové jsou turkotatarský národ, blízce příbuzný Mongolům. Po staletí byli vyhlazováni a utlačováni Rusy. Když v 18. století Rusko tuto oblast obsadilo, zavraždila carská armáda kolem 100 000 Kalmyků. K dalším zvěrstvům pak došlo za druhé světové války, kdy Stalin obvinil Kalmyky z kolaborace s Němci (Kalmykie byla na přelomu let 1942-1943 obsazena wehrmachtem, který sváděl těžké boje u Stalingradu) a „za trest“ deportoval celý národ Kalmyků do Střední Asie. Teprve po Stalinově smrti bylo Kalmykům dovoleno vrátit se zpět do Kalmykie. Většina Kalmyků se dodnes hlásí k víře svých předků - buddhismu, téměř 40 % obyvatelstva Kalmycké republiky však dnes tvoří převážně pravoslavní Rusové.

3 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 11:41 | Reagovat

Pred 67 lety byli krymsti Tatari nasilne deportovani z Krymu do zemi stredni Asie. Behem deportaci zahynuli tisice lidi, jelikoz cesta do Stredni Asie trvala dlouho a deportovani cestovali ve vagonech urcenych pro dobytek v otresnych podminkach. Ze Stredni Asie se krymsti Tatari zacali navracet zpatky do sve vlasti po rozpadu SSSR, kde je vsak s otevrenou naruci vetsinove Ruske obyvatelstvo necekalo. Krymsti Tatari dodnes cekaji na navraceni svych majetku - domu a pudy, na uznani sveho jazyka a respoketovani sve kultury. Napeti mezi ruskym a krymsko tatarskym obyvatelstvem je na Krymu dosud znat a je jednim z komplexu pricin nedoresenych ekonomickych i socialnich problemu regionu.

4 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 11:44 | Reagovat

O deportaci Čečenců a Ingušů

Jako genocida, kterou se dopustili Turci na Arménech nebo Němci na Židech má i tato
deportace, dnes považována některými také za genocidu(podrobněji se tomuto problému budu
věnovat dále), vlastní přičinu nebo spíše přičiny. Abychom jim dobře porozuměli, je nutné
blíže se seznámit s historií vztahů obou národů k Rusům.

Když začali Rusové v 19.století vážněji pronikat na Kavkaz, domovské území čečenských a
ingušských a dalších klanů vyznávajících islám se stalo cílem pravidelných kozáckých
nájezdů, a tak musely svádět urputné boje, aby si zachovaly svůj způsob života. Ruští vetřelci
zřizovali v podhůřích a nížinách své pevnosti a osady, a tak byli „horalé”[rusky go'rcy]
nuceni stáhnout se výš do hor, odkud proti Rusům podnikali výpady. Mnoho z horalů se
připojilo k povstání vedené imámem Šamilem, který v letech 1840-1859 ovládl severní
Kavkaz a který tolik fascinoval třeba Lermontova nebo Lva Tolstého. Povstání bylo nakonec
poraženo. Dobyvatelem Kavkazu byl ruský generál Jermolov, který o Čečencích řekl:„Není
na světě národa záludnějšího a zlejšího než je tento.” Jeho socha byla po porážce Šamila
vztyčena na jednom z náměstí v Grozném. Potupa národa měla být dovršena.

Skutečné zkoušky však přišly až s bolševickou revolucí, která navzdory proklamacím o
osvobození kavkazských národů, přinesla národům Kavkazu další útlak.

Kolektivizace a následné slučování do kolchozů se neobešly bez pálení obilí, vybíjení zvířat i
zuřivých bojů s policejními a armádními oddíly. Oba národy, podobně jako ostatní kavkazská
etnika, musely čelit tzv. "sovětizaci", kdy byly sovětskými orgány tlačeni k přijmutí
socialistických norem a instuticí.

Sověti Čečencům a Ingušům udělili jistou formu autonomní správy, když vytvořili roku 1921
Horskou autonomní SSR, do níž patřily i jiné severokavzské národy. Již roku 1922 ale Sověti
došli k názoru, že bude lepší vytvořit samostatné samosprávné oblasti pro jednotlivé národy,
tak vznikla Čečenská autonomní oblast. Později, v roce 1934, vznikla Čečensko-Ingušská
republika.

Různé formy odporu však přetrvaly. Podle Sovětů byla celá oblast zamořena
kontrarevolučními živly, které měly podporu mezi místním obyvatelstvem a se kterými
musela NKVD bojovat až do začátku druhé světové války.

Druhá světová válka poskytla Stalinovi skvělou příležitost k rozsáhlým deportacím. V zemi
zatažené do války a plné chaosu je snadnější provést deportaci nepohodlných národů bez
většího zájmu ostatního obyvatelstva.

Už ke konci roku 1943 začaly do malé republiky přijíždět desítky tisíc vojáků NKVD, kteří
sem byli přesunuti z fronty pod záminkou rekonvalescence. Stalin měl však jiný záměr. 23.
února 1944 zahájil Lavrentij Berija, velitel tajné policie NKVD, operaci Čečevica. Podle
dekretu prezidia Nejvyššího sovětu měla být celá čečenská a ingušská populace deportována
do centrální Asie. Jako záminka posloužila Stalinovi kolaborace s nepřítelem[pravdou je, že
německá vojska čečenské půdy nedosáhla a míra spolupráce s okupanty nebyla rozhodně
větší než u Rusů, Ukrajinců... na dobytých územích]

Rodiny postižených národů měly půl hodiny(někdy více, někdy méně), aby se připravily na
transport. Kdo kladl odpor, byl zastřelen. Vojáci NKVD si často počínali velice brutálně.

Dobře zdokumentovaný je případ, který se stal v aulu(horská vesnice) Chajbach. Tam bylo do
koňských stájí nahnáno přes 700 žen, dětí a starých lidí. Vojáci pak tyto stáje zapálili a
zastřelili každého, kdo se pokusil utéct.

Lidé byli z hromadných shromaždišť nahnáni do dobytčích vagónů bez vhodného oblečení a
jídla a aniž by věděli kam jsou transportováni. Během několika dní byli Čečenci a Ingušové
bez vyjímek odvlečeni ze své země. Počet deportovaných osob se zastavil na čísle 496 460.

Asi dvouměsíční cesta v zapečetěných vagónech, které nebyly vybaveny ani základními
hygienickým zařízením, si vyžádala mnoho tisíc mrtvých. Zabíjel především tyfus, mráz, ale i
hlad protože deportovaní nedostávali jídlo ani vodu. Čas od času vlaky zastavily, aby se z
vagónů vyházela mrvá těla. Nejvíce mrtvých si však vyžádaly podmínky až v místech, kam
byli Čečenci a Ingušové deportováni. Kazašské a kyrgyzské orgány nebyly na příjezd stovek
tisíc lidí připraveny. Vysídlencům neposkytly ani základní stavební materiály, vhodné ošacení
a většinou ani potraviny.

NKVD odhadla počet mrtvých na 100 000. Obecně se však připouští, že následkem deportace
zahynula asi polovina lidí. Tedy zhruba 250 000 lidí.

Obecné uvolnění po 20. sjezdu KSSS v roce 1956, kde přednesl svůj tajný projev Nikita
Chruščov, se promítlo i do situace vyhnaných národů. Už v roce 1956, i přes zákaz
sovětských orgánů, se několik málo tísícovek Čečenců a Ingušu vrátilo do své domoviny.
Oficiální povolení pro 17 000 rodin v roce 1957 už odstartovalo ohromnou vlnu navtrátilců.
Ve svých domovech ale často nacházeli ruské i dagestánské přistěhovalce. Ty buď vyhnali
nebo od nich své domy vykoupily. Na konci roku byla obnovena i Čečensko-Ingušská
autonomní SSR.

V roce 2004, šedesát let po této události, Evropský parlament přijal usnesení, které toto
neštěstí označilo jako genocidu. Z pohledu politiků je takové označení této tragédie nejvyšší
možné uznání utrpení obou národů. Ovšem podle historiků se o genocidu v tomto případě
nejedná. Neboť pokuď přijmeme definici genocidy jako plánované vyvraždění určité etnické,
náboženské nebo národní skupiny osob nebo její částí, a jejím cílem je tedy národ či národy
fyzicky zlikvidovat tj. vyhladit, musíme připustit, že se Sověti genocidy v tomto případě
nedopustili. Neboť neexistují žádná fakta o záměru Stalina Čečence a Inguše fyzicky
zlikvidovat. To k čemu došlo, byla etnická čistka, které jsou často doprovázeny násilím,
vyřizováním účtů, znásilňováním a zabíjením.

Jak jsem naznačil v první části článku, čečenská společnost je především společností s
pevnými klanovými vazbami, které přirozeně staví na první místo rodinné a příbuzenské
vztahy a tradice, před těmi vnějšími jež představuje stát a jeho orgány. Především proto se tu
totalitní forma vlády setkala s takovým odporem. Stalin si toho byl jako rodák z blízké Gruzie
pravděpodobně vědom a rozhodl, že se těchto problematických etnik zbaví. Nechtěl je
fyzicky zlikvidovat, ale zničit jejich národní zvyklosti, tradice, jejich povědomí národní
příslušnosti a z toho plynoucí hrdost. Ta se měla uprostřed rozsáhlých stepí centrální Asie
úplně rozpustit.

Možná, že víc než války vedené lidmi jako Šamil Basayev se ústřední determinantou
novodobých čečenských dějin stalo vysídlení z 1944.

Převzato z http://chechnya.bloguje.cz

5 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 12:18 | Reagovat

Genocida a feportace Čerkesů. V horách kolem Soči byly vybity Rusy celé čerkeské vesnice. Na začátku 19. století bylo Čerkesů na severním Kavkaze podle údajů ruské vojenské rozvědky, která pracovala velmi svědomitě, půl druhého milionu - stejně jako v té době Čechů. Rusko-kavkazská válka trvala jak už jsem říkal, do roku 1864, a na začátku 20. století bylo Čerkesů najednou asi jenom dvacet tisíc. To byla opravdová genocida, nejen vyvražďování civilistů, ale genocida národa jako takového. Viděl jsem čerkeské hřbitovy až v Makedonii a v Kosovu. Čerkesové utíkali do Turecka a Turci je usazovali na Balkáně, protože si mysleli, že to budou dobří pohraničníci, zkušení z války proti Rusům. Rusové vybíjeli v Čerkesku celé vesnice. Takových „Lidic" tam bylo mnoho. Rusové zabíjeli děti, uřezávali Čerkesům hlavy a ruští vojáci je pak prodávali jako suvenýry. Mimochodem o tom má výbornou knihu jeden čerkeský spisovatel a můj kamarád, Nálbij Qujoqua. Ta kniha se jmenuje Černá hora. Nedávno vyšla česky v nakladatelství Dauphin.
V roce 1934 vyšla sovětská encyklopedie, která pravdivě referovala o genocidě Čerkesů carskou mocí. Sovětské prameny z té doby celkem věrně popisují, co tehdy carská armáda dělala na Kavkaze, píší o carském generálovi Veljaminovi, který vždycky říkal o kavkazských národech: „Nestačí je vojensky potlačit. Musíme jim zničit úrodu, aby vymřely hlady. Jinak bude válka trvala moc dlouho." To, co dělali sami bolševici na Kavkaze a všude, kam se dostali, to byla stará carská politika, se kterou začal Ivan Hrozný. Dalším „vkladem" Rusů do světové historie pak jsou ovšem transporty obyvatel sem a tam. V carském Rusku a pak v Sovětském svazu docházelo k přesunům celých národů. Stalin říkal jednomu slovinskému politikovi, když měli nějaké národnostní nesnáze: „To je všechno otázka železničních vagónů."
Po roce 1939 začal Stalin deportovat Kavkazany na Sibiř. Ani ne Kavkazany jako celek, ale jednotlivé národy: Čečeny, Inguše, Karadžajevce, Balchary, pak také třeba krymské Tatary. Jenže ty přesuny byly obrovské, z východu Asie naopak stěhovali na Kavkaz třeba Korejce. V Malé Kabardě jsou třeba celé korejské vesnice. První se stěhovali po Sovětském svazu kozáci, pak židé, Korejci, Číňané. (Citováno podle interview s dr. V.Černým, předním kavkazologem)
Zdroj: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BcZQcDFBhsMJ:www.zemepis-vorlicek.estranky.cz/file/113/o-deportaci-cecencu-a-ingusu.doc+deportace+n%C3%A1rod%C5%AF&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESgEalbklmlrsRy9PJY9D9udi5s3wTMgcUqaQEulg4DSp-HbfO3gH_9t_ID-vvF1FwqU3jWvNvLynGxgdK8MOdYUtyOijYw2Bjk2S5MMrDBld6pZ4rE9PD84H7t6Cb-BLOTr_8-H&sig=AHIEtbQkaVuCcJekIepihwbd1Y4fdXIghw

6 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 12:29 | Reagovat

TATARSTÁN

Součást Ruské říše od poloviny 16. století. Kazaň zůstala pro obchod důležitou, ale nevyhnula se degradaci na provinční město, do oblasti pronikla pravoslavná církev a ruské obyvatelstvo. Začala ruská kolonizace a rusifikace, tatarské obyvatelstvo bylo vyhnáno z měst, vytlačováno z úrodných údolí velkých řek a také násilně křtěno. Roku 1593 přikázal car Fjodor I. Ivanovič zničení všech mešit v Kazaňském kraji.
Útlak vůči tatarskému národu se stupňoval, a tak část Tatarů odešla za Ural, další část organizovala četná povstání proti ruské moci. Koncem 19. a začátkem 20. stol. se začalo probouzet národní uvědomění tatarského národa. Po kolapsu ruského impéria roku 1917 a během bolševické revoluce Lenin agitoval mezi muslimy za náboženskou svobodu a naplnění národních zájmů pod vládou komunistů. Tataři využili nepřehledné situace a společně s Baškiry na společném Národním shromáždění vyhlásili 19. listopadu 1917 stát Idel-Ural. Tento stát zahrnoval rozsáhlá a strategická území, rozkládající se na ploše 220 000 km2. To se setkalo s prudkým odporem Lenina i Stalina. Aby zabránili tomuto sjednocení, bolševici nejprve 23. března 1919 zformovali Baškirskou autonomní republiku a následně 27. května 1920 Tatarskou autonomní sovětskou socialistickou republiku, uvěznili představitele vlády a překreslili hranice ve prospěch ruských územních jednotek (oblastí). Tímto se 75 % tatarské populace ocitlo mimo hranice Tatarstánu. Zajímavostí je, že ještě předtím Tatarstánem prošli českoslovenští legionáři. Někteří z nich se přidali na stranu bolševiků, jako například Jaroslav Hašek, který působil jako komisař Rudé armády ve městě Bugulma, kde se dnes nachází jeho muzeum.
Masové čistky roku 1920 eliminovaly všechny členy tatarské vlády a větší část inteligence. Pravidelné perzekuce Tatarů pokračovaly do Stalinovy smrti, zatímco systematická rusifikace zůstala nezeslabena až do konce Brežněvovy éry. Ekonomické represe a budování průmyslových komplexů typu Magnitogorsk přinutily mnoho Tatarů opustit svoji vlast a jejich místo v Tatarstánu zaujali Rusové, Ukrajinci a další během budování automobilového koncernu Kamaz. Během rozpadu SSSR zesílily snahy Tatarů o úplné osamostatnění, ke kterému však nedošlo.

7 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 12:41 | Reagovat

BURJATSKÉ OBRODNÉ HNUTÍ

Na počátku 20 století se Burjatia stala součástí Sovětského svazu, jako Burjatsko-Mongolská autonomní sovětská socialistická republika. Po více než dvou stech letech ruské nadvlády získali Burjaté jakousi samostatnost, i když v teritoriu nové republiky nebyla zahrnuta území Irkutsku a Čity – historicky patřící Burjatům.

Léta Stalinovy vlády patří v Burjatii k nejkrvavějším. Většina umělecké elity národa Burjatů skončila s kulkou v hlavě, nebo se „ztratila“ v komunistických věznicích. Do Burjatii nastěhoval Stalin mnoho Rusů ve snaze naředit Burjatskou krev a potlačit jejich identitu. Používání mongolské abecedy bylo zakázáno a mongolsky se smělo psát jen v azbuce. Většina buddhistických i šamanských staveb a artefaktů byla zničena. Po druhé světové válce snahy o likvidaci mongolské identity Burjatů zesílily. Stalin zakázal veškeré formy Burjatského umění, nesmělo se mluvit o Burjatských velikánech jako byl Čingischán a nová, oficiální historie Burjatů začínala dobou ruského protektorátu. Státní propaganda se snažila navodit dojem, že Burjaté nejsou Mongolové, ale že byli národ podrobený mongolskými feudály. Z bezpečnostních důvodů se Burjatia stala v rámci SSSR zakázanou zónou, do níž byl možný vstup jen se zvláštním povolením.
Po Stalinově smrti se mnoho nezlepšilo. Z názvu republiky bylo vypuštěno slovo „mongolská“ a Mongolština se přestala vyučovat ve školách. I přes silné represe se v Burjatii vzedmula nová vlna umělců a obroditelů. Generace 50. let, která se učila Mongolsky dříve, než byl tento jazyk ve školách zakázán, byla silně prodchnuta myšlenkou pan-mongolismu a národního uvědomění. Až v době glasnosti došlo k jistému uvolnění a Burjatům se například podařilo obnovit slavnost Sagalganu.
Rozpad Sovětského svazu uvolnil hráze svobodnému myšlení, umění a ideji příslušnosti k mongolské národnosti. V Burjatii je velmi silně cítit snaha po návratu ke kořenům, Burjatia prožívá své národní obrození. Sagalgan byl uznán jako státní svátek v rámci republiky, Burjatská vláda obnovila vztahy s Mongolskem a v Ulan Ude byl otevřen mongolský konzulát.

Zdroj:  http://www.bartunek.cz/

8 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 12:43 | Reagovat
9 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 13:18 | Reagovat

TUVA, poslední přírůstek ruského impéria; její území obsadilo carské Rusko v r. 1912 a vytvořilo zde svůj protektorát Urjanchajský kraj. Během občanské války v Rusku kraj střídavě kontrolovala Kolčakova bílá vojska a Rudá armáda. Roku 1921 místní komunisté s podporou sovětského Ruska vyhlásili nezávislou Tuvinskou aratskou republiku. Ta existovala do roku 1944, kdy se stala součástí Sovětského svazu. Byla začleněna do Ruské sovětské federativní socialistické republiky a získala status autonomní oblasti. 10. října 1961 byla autonomní oblast přeměněna na Tuvinskou autonomní sovětskou socialistickou republiku, která existovala do roku 1991, kdy byla reorganizována na Tuvinskou republiku v rámci Ruské federace.

První ruští kolonisté v Tuvě byli sibiřští křesťané – starověrci.* Jejich hlavním motivem bylo, kromě možností, které nabízela řídce osídlená úrodná země, skrýt se před pronásledováním carskou administrativou. Intenzivnější osidlování začalo roku 1880 a během čtyřiceti let se v Tuvě usadilo více než tisíc křesťanských rodin. Osidlování probíhalo zprvu živelně, později bylo řízeno místní ruskou správou. První ruské vesnice vznikaly na severu Tuvy (Turan a Ujuk), později v Ulug-Chemském a Kaa-Chemském rajonu. V okolí Malého Jeniseje (Kaa-Chem) bylo osídlení nejhustší (dodnes zde žije největší počet starověrců v Tuvě). Po roce 1911 se kolonisté usazovali i v ostatních oblastech Tuvy.
V roce 1924 působilo v Tuvě 110 soukromých firem (čínských, korejských a ruských), po roce 1930 zde zbyla pouze sovětská firma Sovsibvněštorg.
Po roce 1930 byl také zkonfiskován majetek klášterů a šlechticů. Bylo zničeno všech 22 chüree (klášterů), lamové byli perzekuováni. Šamani, kterých dle soupisu z roku 1931 bylo 725, se museli oficiálně zříci své činnosti.
Když po rozpadu Sovětského svazu zesílila tendence sovětských autonomních republik a národnostních okruhů osamostatnit se a dosáhnout ekonomické soběstačnosti, začali Tuvinci znovu objevovat své kořeny a křísit potlačovanou tradici. Jejich národní obrození ukázalo význam původní víry – šamanismu.
„Národní obrození“ u Tuvinců bylo podpořeno zejména velkým zájmem západních evropských zemí a USA v podobě určitého druhu duchovních, kteří se vypravili do „neprobádaných území“ Sibiře, aby zde nalezli své duchovní učitele. Tato poptávka po duchovnu velmi podpořila pátrání Tuvinců po jejich vlastní ztracené duši. Došlo ke zvláštní symbióze: Tuvinci objevují svůj význam díky zájmu světa a příchozí z „civilizovaných“ zemí nacházejí své kořeny pomocí kultury, která se nevymkla z lůna přírody, neboť je nadále do něj zasazena.
Přestože je Tuva autonomní republikou náležící Rusku, je to ve skutečnosti svět sám pro sebe. Po upevnění autonomie a krátkodobém zeslabení vlivu Ruska, které následovalo po převratu, začaly vznikat nejrůznější duchovní organizace či centra (šamanská a lamaistická) s cílem podpořit a rozvinout vše tuvinské, co se zachovalo. Počátkem 90. let se z Tuvy odstěhovalo velké množství ruských rodin, jimž tuvinské okolí začalo dávat najevo, že „Tuva je tuvinská, a proto v ní mají žít jen Tuvinci“.

Zdroje:
http://www.lideazeme.cz/clanek/samanska-konjunktura
http://www.frantisekpavlik.estranky.cz/clanky/nastin-dejin-tuvy.html

10 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 24. června 2012 v 13:31 | Reagovat

Po vítězství "lidové revoluce" v Tuvě roku 1929 nastal radikální obrat. Začalo období téměř totální likvidace tradičního náboženství ve všech jeho rovinách. Pod záminkou pokroku byl zkonfiskován majetek klášterů, náboženské předměty byly zabavovány a ničeny, jen malá část se jich dostala do muzeí. Kláštery byly srovnány se zemí.
V roce 1929 bylo v Tuvě 25 chüree a v nich 4813 lamů, v roce 1937 zbylo pouze 5 chüree a 67 lamů.
Lamové byli vězněni, někteří zastřeleni. Šamanům, kteří patřili spíše k chudším vrstvám obyvatelstva a neměli ani velkou šanci být opozicí politické moci, byla „jen“ znemožněna účast ve volbách a zakázáno provádění obřadů, jejich rituální „rekvizity“ byly zabaveny. Někteří šamani byli donuceni odejít do exilu.
V období 1940–1990 nebyl v Tuvě žádný klášter, žádný šaman nebo lama legálně provozující svou činnost. Mnohé náboženské tradice byly zapomenuty. Elementy některých šamanských prvků (kult šamanského stromu, aržaanů) byly zachovány, někteří šamani dál provozovali svoji činnost, ale již bez tradičních atributů (buben...).
V Burjatsku byla obnova buddhismu zahájena v roce 1946, kdy v Ulan-Ude proběhl první poválečný sněm sovětských buddhistů. Zúčastnili se ho též zástupci z Tuvy.
V 70.-80. letech bylo území Tuvy systematicky zkoumáno v rámci projektu „Souhrn památníků minulosti a kultury“, při kterém byly např. v roce 1983 odkryty ruiny Věrchně-Čadanského chüree.
V roce 1929 byl v Tuvě postaven pravoslavný chrám (Saint Innokenty v Turanu?), který byl rekonstruován v roce 1946.
.
3.4. OBNOVA NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA PO ROCE 1990
Obnova náboženského života začala zvolna na počátku 90.let.
Ve dnech 8.-11. října 1990 proběhl v Ulan-Ude 10. všesovětský sjezd buddhistů, kterého se zúčastnili též zástupci sanghy z Tuvy.
Chrám v Kyzyl-dagu (Köp-Söök chüree)
První chrám nové doby se začal stavět v červnu 1990 ve vesnici Kyzyl-Dag (Baj-Tajga kožuun), posvěcen byl 27.11.1990 čtyřiadevadesátiletým lamou Č. D.-N. Kuularem. Peníze na jeho stavbu sehnali místní kamenořezači, kteří také dodali do modlitebního sálu některé sochy a užívají jednu jeho část jako školu.
V červenci 1991 zde byl slaven svátek buddhy Maitréji, k vykonání obřadů byli pozváni lama Sotpa Kužuget z Kara-Cholu a lama Kuular Orus z Bajan-Tala.
V květnu 1991 bylo v Tuvě zaregistrováno první buddhistické sdružení (ob’’ediněnije) – Buddhistická společnost (obščestvo) Tuvy Aldyn Bogda (Zlatý Buddha) se sídlem v Kyzylu. V červenci téhož roku byla zaregistrována Čadanská buddhistická společnost, v únoru 1992 Erzinská buddhistická společnost.
14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho navštívil Tuvu a ostatní buddhistické oblasti SNS na podzim roku 1992. Opět byly navázány přerušené vztahy, buddhismus se nyní v Tuvě rozvíjí za podpory tibetských buddhistů. První skupina pěti mladých Tuvanů odešla v roce 1997 studovat do jihoindického kláštera Däpung, do jeho „fakulty“ (tib. grva cchang) Gomang.
Marina Monguš uvádí, že v roce 1999 byly v Kyzylu postaveny dva buddhistické chrámy, k jejich otevření byl pozván 9. bogdgegén. V roce 1999 bylo v různých oblastech Tuvy celkem 7 malých chrámů (z toho 4 v Kyzylu) a 5 dočasných modliteben (jurty?).
Poněkud odlišné údaje udává Sajana Namsarevová: „S podporou věřících bylo vybudováno 17 buddhistických duganů (modliteben) a jeden buddhistický klášter. V Tuvě je celkem 44 mnichů (lamů a noviců) ve věku od 14 do 35 let.“ Na (zakládajícím?) sněmu tuvských buddhistů v roce 1997 se rozhodlo o vytvoření samostatného koordinačního centra pro rozvoj buddhismu v Tuvě a o ustanovení úřadu kambylamy.
V září 2001 se započalo s obnovou Věrchně-Čadanského chüree. Hlavní architektkou je Villja Emeljanovna Chaslavská. Před započetím stavby navštívili ruiny představitelé tuvských buddhistů v čele s kambylamou Dolaanem Kuularem.
Po srpnu 1991 „obživl“ také šamanismus. Šamani mohli vystoupit ze skrytu, veřejně provádět rituály s patřičnými atributy...
Toto oživení je spjato zejména s postavou prof. Kenin-Lopsana, který po padesát let (?) zaznamenával šamanské algyše, popisy obřadů atd. Kenin-Lopsan působí v muzeu Aldyn-Maadyr, zasloužil se o založení společnosti tuvských šamanů Düŋgür (buben). V roce 1993 se v Kyzylu uskutečnil první „vědecko-praktický“ seminář „šamanovědců“ a šamanů za účasti členů Nadace šamanských výzkumů (The Foundation for Shamanic Studies) z Evropy a Severní Ameriky. Podobné letní „šamanské školy“ pořádá i společnost Tos deer (9. nebe). Praktický zájem o šamanismus z evropských a severoamerických kruhů pěstujících novou religiozitu podporuje takové aktivity...
V roce 1998 bylo v Tuvě registrováno 32 náboženských organizací. 16 buddhistických společností, 3 šamanské organizace sjednocující 250 šamanů a kongregace starověrců, baptistů, protestantů...
Status tradičního náboženství (a tedy i podporu programu „Plán budoucího rozvoje tradičních náboženství lidu republiky Tuva“) má pravoslavná církev, buddhismus a šamanismus.
Údaje o počtu těch, kteří se hlásí k jednotlivým náboženstvím, se liší. Marina Monguš uvádí údaje převzaté od Olgy Chomušku, dle kterých 52% Tuvanů preferuje buddhismus a 19% (nebo 10%? - údaj není přesně čitelný, číslice 9 a 0 jsou zapsány přes sebe) šamanismus.
Statistika “World Evangelization Research Center“ uvádí 33% buddhistů, 30% vyznavačů „etnického náboženství“, 33% nábožensky indiferentních, 1,5% křesťanů.
Vládní stránky Republiky Tuva hovoří v první řadě o šamanismu, buddhismus jmenují jako druhé oficiální náboženství, pravoslavný chrám v Kyzylu prý navštěvuje pouze 20(!) Tuvanů (počet ostatních národností neuvádí). Dále jmenují starověrce, kteří žijí uzavřeně a jen minimálně se stýkají s vnějším světem. Zhruba 900 Tuvanů (tj.0,43%) je prý příslušníky nových křesťanských náboženských společností, které začaly své misie v Tuvě v 90.letech (Svědkové Jehovovi, letniční církve, baptisté ...).
Dle údajů ministerstva spravedlnosti Ruské federace bylo v Tuvě v prosinci 2000 registrováno 47 náboženských sdružení.

11 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 3. července 2012 v 20:13 | Reagovat

JAKUTSKO / REPUBLIKA SACHA

Roku 1917 se projevily i v JAKUTSKU snahy o „národní obrození“v kultuře i politickou autonomii. O rok později se však v Jakutsku objevili bolševici. Až do roku 1926 se stalo území Jakutů dějištěm občanské války. Bělogvardějci, socialisté − eserové − i jakutští nacio-nalisté bojovali proti bolševikům i mezi sebou navzájem. Byla to krutá doba, jíž velmi trpělo civilní obyvatelstvo. Podrobně, byť z bolševického pohledu, ji líčí román Jarní čas autora Amma Aččygyji.

Nástup stalinismu roku 1929 znamenal pro Jakuty nejtěžší období jejich historie. Dokončení kolektivizace rozložilo rodové zřízení a poškodilo pastevce. Přesto většina obyvatel zůstala ušetřena fyzického pronásledování. Hůře dopadli příslušníci inteligence. Čistkám 30. let padli za oběť i jakutští vědci, např. G. Xenofontov a P. Slepcov-Ojunskij. Na venkově docházelo k pronásledování šamanismu. Mnoho šamanů bylo zastřeleno či uvězněno. Po r. 1957 došlo i v Jakutsku k rehabilitacím obětí čistek a k jistému zvýšení životní úrovně.
Teprve roku 1992 však byla Republice Sacha přiznána politická i ekonomická autonomie a nastal čas pro, mnohdy klopotnou, obnovu tradiční kultury.

(Autor Ondřej Pivoda, MU Brno)

12 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 7. července 2012 v 10:29 | Reagovat

... vstanou noví bojovníci  aneb islamistictické / panturkické hnutí Šedych vlků v Povolží a na Urale sílí:  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.364397880266965.88412.100000902690635&type=3#!/photo.php?fbid=447132328660186&set=a.364397880266965.88412.100000902690635&type=1&theater

13 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 7. července 2012 v 10:31 | Reagovat

BAŠKORTOSÁN / IDEL

  TRANSITIONS ONLINE: CENTRAL ASIA: Bashkortostan Seeks Sovereignty Step by Step
by VLADIMIR TODRES
12 May 1995

WHEN ONE RUSSIAN republic tried to proclaim its independence, it was brutally suppressed by the Russian army. But another republic has slowly been moving further and further away from Moscow's control - with Moscow's blessing. Bashkortostan has managed to increase its autonomy incrementally, setting a pattern for other republics. The driving force behind the republic's newfound self-rule, President Murtaza Rakhimov, has gained local control over the economy by consolidating political authority.

On 5 March, the local elite, loyal to Rakhimov, triumphantly swept the elections to the local legislature. While they did not form a political party, many of those who had held office during the communist era managed to preserve their power and consolidate economic control in the region by allying with Rakhimov. Tn effect, they formed a "party of power," as the local press dubbed it. Almost 60 percent of registered voters (in rural areas up to 80 percent1) cast ballots, most of them for candidates backed by the president - which included nearly all the heads of local administrations, who were directly subordinate to him. Every administrative chief who ran won a seat. Heading a government packed with his loyal followers, Rakhimov has achieved the total control over the region that he has been working toward for years.

The "race for sovereignty" is well under way, as many regions of the Russian Federation pry their local governments from Moscow's loosening grip. Along with Tatarstan and Yakutia, Bashkortostan is widely regarded as one of the front-runners. The demand for self-rule - which is the same in almost all 88 regions of the federation, ethnic Russian territories and autonomous republics alike
- is grounded not in ethnic separatism, but in economics. In most cases, the goal is control over natural resources and taxation, not absolute sovereignty. Since it lacks any significant Bashkir national movement to complicate the issue, Bashkortostan provides the clearest example of the sovereignty race's true essence: through political means, the local elite try to wrest control over the economy from Moscow.

After the Soviet Union collapsed, Russia's central government structure began crumbling as well. Regional authorities started to assume jurisdiction over local affairs. Those local bosses prefer to portray separatist motives as coming from the people, citing "resentment against the decades of economic exploitation that Moscow imposed on the other territories.''2 As Vyacheslav Novikov, one of the most devoted Siberian region-alists and former head of the Krasnoyarsk regional council, put it: 'The local people want us, their local leaders, to defend their interests."3

However, the diffusion of power plays directly into the hands of the local elite, who are almost uniformly former members of the communist nomenklatura. More often than not, they resist real liberalization and economic reform.4 Those in Bashkortostan are no exception.

Control over natural resources, large-scale division of property in the course of privatization, allocation of hard-currency income from foreign trade (especially trade in raw materials), and distribution of taxes between the center and a region (a common squabble in a federal state) - all are high-stakes issues in Russia's new gamble with delegation of power. Bashkortostan has succeeded significantly in many aspects of this fight. The local elite, led by Rakhimov, understandably want to shield their achievements from any possible encroachment by Moscow or domestic opposition.

© Transitions Online 2012. All rights reserved. ISSN 1214-1615
Published by Transitions o.s.,

14 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 7. července 2012 v 10:33 | Reagovat

DECADES OF SHAM AUTONOMY

Since its creation in March 1919, the Bashkir autonomous republic has never been in a position to bargain with Moscow on behalf of the Baskir people. A significant number of Bashkirs remain outside the arbitrarily drawn borders, and despite the republic's name, Bashkirs make up only its third-largest group. In 1989, Bashkortostan's population of over 3 million was 22 percent Bashkir, 28 percent Tatar, and 39 percent Russian.

The Tatar and Bashkir peoples are closely related: their languages are very similar, both are Turkic Muslims, and both are descended from nomadic tribes. Despite (or perhaps because of) these similarities, relations between the two have always been tense, though seldom openly hostile. Tatars, who gave up nomadism earlier and tend to be better educated, have often been condescending toward Bashkirs. Bashkirs, meanwhile, felt that their own culture was being marginalized. Still, no strong ethnic pride movement arose among them; their move toward self-rule was political and economic in nature, not ethnic-nationalist.

The Tatar-Bashkir Soviet Republic, created in March 1918, did not survive long. Notably, it was the Bashkirs who pressed for a separate republic and forged ahead to set it up within what was then the Russian Federation. The Tatars got a republic of their own more than a year later, in May 1920. Tatar activists in Bashkortostan and Tatarstan have repeatedly alleged that under Soviet rule, the leadership of the Bashkir republic inflated the count of Bashkirs (which, according to the Tatars, amounted to a mere 17 percent) by forcing about 150,000 Tatars to register as Bashkirs.

However, the status of "autonomous republic," the most independence possible for a Soviet region, did not prevent Bashkortostan (then Bashkiria) from being almost completely controlled by Moscow during the Soviet era. The republic is strategically positioned along industrial routes to and from Siberia, with a number of railroad lines and gas pipelines passing through it. Although comparatively widely industrialized, it was heavily dependent on Russia. Soviet policy so intertwined the regional economies that independent functioning was rendered almost impossible. For example, Bashkortostan, famous for its many oil-refining plants, has no significant oil resources itself but refines oil from Siberia and neighboring Tatarstan. Even with more autonomy for the republic, the Russian economy is caught in a nonpayment crisis that renders each region permanently beholden to several others and often reduces them to bartering for services.

-----
1 Radio Svoboda, 7 March 1995.
2 Karen Dawisha and Bruce Parrot, Russia and the New Stales of Eurasia; The Politics of Upheaval (Cambridge University Press, 1994).
3 Author's interview with Novikov, Segodnya, 25 May 1993.
4 See, for example, Philip Hanson. "The Center Versus the Periphery in Russian Economic Policy," RFE/RL Research Report, 29 April 1994; and Philip Hanson, "Local Power and Market Reform in Russia," Communist Studies and Economic Transformation, no. I, 1993.

IN TATAR FOOTSTEPS

Bashkortostan's quest for self-rule was launched by Rakhimov, who became chairman of the Supreme Soviet of Bashkortostan in 1990 and was elected president of the republic in December 1993. The 61-year-old leader, formerly chief manager of one of Bashkortostan's largest refineries and a high-ranking member of the Communist Party right up until it was banned in 1991, proved to be a determined but careful politician. Instead of openly challenging Moscow, he preferred to let Tatarstan hew its way to autonomy first. Having learned from his neighbor's experience, he could then follow suit.

The Supreme Soviet in the Bashkir capital of Ufa adopted a "declaration of sovereignty" in October 1990, 40 days after Tatarstan. and changed the official name of the republic from the russified "Bashkiria" to "Bashkortostan." But the effects of other specific points of the declaration remained uncertain. Bashkortostan never joined the battle over the extent to which it was a subject of the Russian Federation - a battle Tatarstan launched with Moscow as early as 1990. In March 1992, Bashkortostan signed the Federation Treaty between the Russian Federation and all its regions except Tatarstan, Ingushetia, and Chechnya. (Chechnya proclaimed complete independence in 1991 and did not even consider participating.) The treaty was expected to establish clear "rules of the game" between the center and the regions. But the rules were vague and have never been implemented.5 Instead, several Russian republics have negotiated private agreements with Moscow on taxation and distribution of resources, with the result that some republics have more effective autonomy than others.

Bashkortostan signed the treaty only after it quietly agreed with the Kremlin on the addition of a protocol that significantly extended Bashkir rule over economic matters, such as control of natural resources and tax collection. Tatarstan had been campaigning for a special bilateral treaty with the Russian Federation, and the Bashkir parliament took the opportunity of an April 1993 nationwide vote of confidence in Russian President Boris Yeltsin to add a question about a similar treaty. An overwhelming 75.5 percent of Bashkortostan voters were in favor.

Some observers suggested that the question of a separate treaty was the real reason Ufa urged citizens to come to the poll. (Tatarstan's authorities were largely indifferent to the confidence vote; the republic saw a turnout of less than 20 percent.6) Meanwhile, the republic switched to the one-channel system of tax collection - rather than turning over a given percentage of each tax to the federal government, Bashkortostan collected all monies for itself and allotted a small portion of the total to Moscow. At the same time, Bashkortostan limited its payments to and receipts from the federal budget to a bare minimum.7 Because of the financial crisis in Russia, Moscow could not meet its institutional obligations, such as funding for federal schools, universities, and military plants. The Bashkir government made up the shortfall itself.

During the summer, Rakhimov's authority among regional leaders (whom Yeltsin had depended on in his fight with the Supreme Soviet) became evident. In September 1993, the parliament in Ufa refused to recognize Yeltsin's decree dissolving the Supreme Soviet. Similarly, when the president issued a decree dissolving the local parliaments a few months later, Bashkortostan refused to obey - and received no censure from Moscow.

Kazanskie vedomosti, 20 February 1995; Segodnya, 23 February 1995.

15 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 7. července 2012 v 10:33 | Reagovat

In December 1993, Bashkortostan's still-functioning parliament adopted a new constitution that declared the republic a "sovereign state" and all its natural resources the exclusive "property of the multiethnic people of Bashkortostan." The timing was perfect. Just two weeks before, the communists and Vladimir Zhirinovsky's party had stunned Yeltsin's administration with their strong showings in the Russian elections. Preoccupied with the necessity of reshuffling the Russian government, Yeltsin failed to react sharply to Bashkortostan's actions.

Tatarstan and the Russian Federation signed a bilateral treaty in February 1994, setting an important precedent for other republics. Bashkortostan was next. After three months of strenuous negotiations, mostly over taxes,8 the two parties finally agreed on the text and signed the treaty on 3 August. After the ceremony, a satisfied sigh escaped Rakhimov as he said, "In the end, we got even more power away from Moscow than Tatarstan did."9

ENOUGH FOR NOW

Rakhimov stressed that the bilateral treaty "included practically all the points in the additional protocol to the federal treaty." Six months later, Mikhail Bugera, head of the parliamentary economic commission, pronounced: "We have attained as much sovereignty as we can now handle."10 As time has shown, Ufa does in fact have reason to feel satisfied. The treaty and its subsequent addenda take precedence whenever the Russian constitution and the Bashkir constitution are at odds.
The treaty confirmed that Bashkortostan's natural resources are the property of the republic, which possesses the exclusive right to administer them. In addition. Bashkortostan managed to obtain control over all oil-refining and petrochemical facilities on its territory, as well as some other plants. For its part, Moscow retained control of strategically important but economically hopeless military and coal enterprises.

The economic rewards of the new system have been generally favorable for Bashkortostan, which gets to keep more tax revenue and has more control over spending it. True, industrial production decreased 20 percent in 1994, and the head of the Economics Institute in Ufa, Khamid Gizatullin, blamed "politics," saying, "Perm and Chelyabinsk now get contracts that used to be ours. Moscow prefers regions without 'separatist' intentions."11 But the declining output of military-industrial factories contribul-ed significantly to the drop. Now that sector, which was always heavily subsidized and never profitable, is entirely Moscow's problem.

-----
5 A series of the author's articles from 1992-1994 in Nezavisimaya gazeta and Segodnya; Elizabeth Teague, "Russia and Tatarstan Sign Power-Sharing Treaty," RFE/RL Research Report, 8 April 1994; and Ann Sheehy, "Russia's Republics: A Threat to Its Territorial Integrity?" RFE/RL Research Report, 14 May 1993.
6 Segodnya, 27 April 1993.
7 Segodnya, 16 June 1993.
8 Segodnya, 14 May, 31 May, 24 June 1994.
9 Segodnya, 4 August 1994.
10 Author's interview with Bugera, December 1994. See also Segodnya, 1 February 1995.
11 Author's interview with Gizatullin, January 1995. See also Bankovsky vestnik, no. 3(56), 1994.

With the new treaty in place, Bashkortostan abandoned the one-channel scheme of tax collection. When, as is common throughout Russia, taxpayers generally avoid paying any taxes at all, the scheme works well for political blackmailing and bribery, but its economic advantages are dubious at best. Officials in Ufa confessed that they managed to collect "at best only 70 percent of the expected amount."

The republic now takes in, besides its own local taxes, two-thirds of the tax on profits and 25 percent of the value-added tax collected on its territory. Moscow keeps the remaining tax on profits and the rest of the VAT, as well as the customs duties from foreign trade. Since the republic is now entitled to conduct its own foreign policy and foreign trade as long as they do not conflict with the federal constitution or the treaty, the issue of customs duties may spark future quarrels with the Kremlin.

The local authorities insist that Bashkortostan receives no subsidies from Moscow. Its 1995 budget listed more than a dozen income sources, none of them from the federation. On the other hand, having refused to pay taxes in the past, the republic piled up a 1.5 trillion ruble debt to the federal government. Bashkortostan insists that the debt has been more than covered, because many local institutions that were entitled to federal financing did not receive it for years and were supported by local funds. In any event, the dispute is unlikely to become particularly contentious; the sum is too small to make an argument with a recently appeased republic that is worthwhile to Moscow.

A further benefit of the treaty is Bashkortostan's inheritance of Russian Federation assets. In addition to its share of the federal hard-currency reserves, Bashkortostan has a share in the federal gold treasury. Its national bank has been granted the right to use its share in the treasury as an investment guarantee when negotiating with other countries.

CONSOLIDATING POWER

Speaking in Bashkortostan's parliament in August 1994, Rakhimov said the new bilateral treaty confirmed the "sovereignty of the republic, which exercises on its territory all powers not specifically delegated [to Moscow]."13 The treaty defined Bashkortostan as a ''sovereign state incorporated into the Russian Federation" and recognized the existence of "Bashkir citizenship" - something Moscow had been reluctant to agree to. According to Rakhimov, it was a clear bargain: Moscow "recognized the constitution of Bashkortostan" and Ufa "understood that the Russian constitution was adopted nationwide, even though Bashkortostan's voters did not approve it."14 The treaty superseded all discrepancies in the constitutions, so the two sides agreed not to trouble each other with ''questions of legitimacy."

Rakhimov has now effected nearly total control over the local elite - especially after having defeated in the December 1993 presidential elections his only rival, Rafis Kadyrov, head of the Vostok bank. Last April, he created a security council and appointed Viktor Antipin, ex-deputy chief of the regional KGB, as its chairman. The council, never mentioned in the republic's constitution, includes the prime minister, the heads of the supreme and arbitrage courts, and "key ministers," including the justice and interior ministers. The new structure, which bears an almost uncanny resemblance to the one created by Yeltsin, was officially intended to "implement the economic sovereignty of Bashkortostan."15

Prime Minister Anatoly Kopsov, long considered Rakhimov's closest rival, was fired by parliament at Rakhimov's instigation shortly after the creation of the security council. In the government-controlled press, Kopsov was widely accused of corruption, although no formal charges were brought. The Federation Council (the upper house of Russia's parliament) adopted a special resolution noting that the accusations had never been proved16 but failed to provoke a reaction from Ufa.

Meanwhile, the entire executive hierarchy was subjected to Rakhimov's "house cleaning" as he dismissed one mayor after another. Only several cases - those involving the mayors of the republic's largest cities: Ufa, Sterlitamak. Blagoveshchensk, and Neftekamsk - became public scandals. However, coverage of the affairs was limited. Opposition media in the republic are extremely weak, especially since the most influential of them, Ekonomika i my, went under. The paper had been financed by Rakhimov's rival, Kadyrov. According to journalists, it experienced continuous pressure from the authorities from the moment it began voicing opposition views. When Bashkortostan state printers refused to publish it, it had to use printers in the neighboring Sverdlovsk region, and finally, after being evicted from its editorial offices, it closed down "due to economic reasons."

Local opposition leaders accuse Rakhimov of creating a "new oligarchy''17 often adding that this simply means "bashkirization." However, observers say that loyalty definitely played a more important role in the purge than did ethnic origin. For example, new Prime Minister Rim Bakiev, though an ethnic Bashkir, is thoroughly Russified; he cannot even speak the Bashkir language. The former head of a state-run farm, Bakiev was plucked from obscurity by the president and is expected to remain loyal to him.

The power of "Rakhimov's team" has been consolidated by the recent parliamentary elections. According to the election law adopted in October 1994, only one-third of the deputies were elected in the cities (where approximately 70 percent of the population lives) and two-thirds in the villages, which are traditionally more obedient to the authorities. Electoral districts in Bashkortostan have never been based on population, so if the gerrymandering did little to promote democracy, at least it was nothing new.

The deputies themselves are familiar faces. A special parliamentary decision allowed deputies to serve simultaneously in the parliament and the executive branch and required that candidates collect the signatures of 5 percent of the voters in their district in order to register. A few independent candidates reportedly managed to get through the registration process - only to be denied state funding.18

For the time being, Rakhimov has secured political stability of the region he led to economic autonomy. The benefits of Bashkortostan's resources will now be reaped by a local oligarchy, rather than a federal one.

Kazanskie vedomosti, 20 February 1995; Segodnya, 23 February 1995.

16 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 9. července 2012 v 19:42 | Reagovat

Sibiřský separatismus:

День Сибири в ЖЖ
В социальных сетях довольно большое распространение получило в последнее время образование сообществ по «сибирской теме». Так, в «Живом журнале» сообщество real_siberian («настоящий сибиряк») в прошлом году очень активно продвигало тренд «национальность – сибиряк», приурочив ее к проведению в 2010 году всероссийской переписи населения. В текущем году на страницах «Живого журнала» усиленно муссировалась тема проведения 17 июля Дня Сибири, связанного с провозглашением в 1918 г. Декларации Временного сибирского правительства о государственной самостоятельности Сибири. Тогда было создано независимое сибирское государство во главе которого стояла Сибирская Директория (Совет министров Временного сибирского правительства). Оно просуществовало около четырех месяцев (июль – ноябрь 1918 г.).

Идея самостоятельности Сибири впервые возникла почти полтора столетия назад, когда выпускники Петербургского университета (ставшие впоследствии знаменитыми издателями и исследователями Сибири) Григорий Потанин и Николай Ядринцев выступили с двумя политическими прокламациями – «Сибирским патриотам» и «Патриотам Сибири», в которых молодые сибирские «сепаратисты» выступили (впервые в истории России) против «колониального положения» Сибири. Они заявили, что Сибирь должна развиваться самостоятельно, а живущие в этом краю люди имеют полное право пользоваться сибирскими природными богатствами.

Весной 1918 г. Сибирская армия начала освобождать Сибирь от большевиков, и уже в апреле вся ее территория была очищена от большевистской власти.

4 июля Временное Сибирское правительство провозгласило создание независимого государства на большей части территории Сибири, но просуществовало оно ровно 4 месяца и 4 ноября 1918 г. власть перешла к Временному всероссийскому правительству.

В постсоветской России вопрос «сибирской независимости» поднимался несколько раз. Последнее политическое обострение было связано с губернатором Красноярского края Александром Лебедем, бывшим командующим 14-ой армией в Приднестровье и бывшим председателем СБ России «с особыми полномочиями». Когда в апреле 2002 г. он погиб в авиакатастрофе, номенклатурные «сибирские сепаратисты» на местах очень быстро усвоили этот «урок», и с того времени на всех заседаниях по вопросам «Сибирского соглашения» уделяют внимание только экономике.

Таким образом, сибирская тема снова ушла «в подполье», а единственной площадкой, где сегодня она активно обсуждается, являются социальные сети, и в первую очередь «Живой журнал».

17 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 9. července 2012 v 19:46 | Reagovat

Hnutí za Nezávislost SIBIŘE:

Это вторая часть Программы ОАС, представленной для ознакомления представителям власти и общества.

Она касается народного хозяйства Сибири

Экономика – это система обеспечения материальных потребностей общества. Задачи экономике ставит политика, которая, в свою очередь, формируется этикой – господствующими в данном обществе представлениями «что такое хорошо, и что такое плохо».

Из этого, между прочим, следуют некоторые важные принципы.

Первое: экономическая система должна быть своя, особенная в каждой цивилизации. Поскольку цивилизационная система формируется только в конкретной географической среде, в конкретных условиях, то и экономическая система должна исходить из этих условий.

Второе: поскольку географические условия Сибири разительно отличаются как от Европы и Северной Америки, так и от Восточной Азии, то и экономическая система не может повторять ни западные либеральные модели, ни восточно-азиатские.

Третье: опять-таки географически Сибирь – это Северная Азия, и основные связи наши будут с азиатскими соседями – Монголией, Китаем, Кореей, Японией, Казахстаном, Туркестаном. То есть первоочередная задача – обеспечить совместимость нашей экономики именно с этими соседями – как в позитивном (получение наибольших преимуществ), так и в негативном (защита от неблагоприятных воздействий) смыслах.

Исходя из этого и стоит рассматривать те принципы, на которых придется выстраивать нашу систему хозяйства.

Что такое экономика? Это не нормы прибыли и не индексы биржевых торгов. Повторяем: экономика – это система обеспечения материальных потребностей общества, система производства материальных ценностей и их распределения.

Среди материальных потребностей общества есть еще и потребность в труде. Она может не осознаваться на уровне каждого отдельного человека. Но обществу необходимо, чтобы люди имели работу, причем – работу достойную, и с достойным вознаграждением за труд.

Это важно помнить.

Каковы очевидные особенности, кардинально отличающие Сибирь от любой другой страны?

Первое – это ее исключительная континентальность.

По всем параметрам Сибирь (за исключением очень небольших районов на Дальнем Востоке) Сибирь является не просто континентальной, но ультраконтинентальной страной (производственные, культурные, вообще цивилизационные центры отстоят от ближайших морей на тысячу и более километров). В мире больше нет ни одного центра цивилизации с такими показателями – все остальные цивилизации, напротив, пристроились по берегам теплых, тропических или субтропических, но во всяком случае незамерзающих морей.

У Сибири нет таких «отдушин».

Следовательно, всякий товар, вывозимый из Сибири на экспорт, всякий товар, приобретаемый Сибирью по импорту, будет облагаться «транспортной рентой», несравнимо более высокой, чем в любой другой стране обитаемого мира.

Это требует особых подходов в построении экономической системы Сибири.

Другой неизбежной проблемой является климатическая. Сибирь – самое холодное место обитаемого мира. Здесь самые продолжительные зимы с самыми низкими температурами. Это требует больших затрат на капитальное строительство и на обогрев жилья и производственных помещений. Все это также увеличивает затраты на любое производство, а значит – увеличивает себестоимость любой производимой в Сибири продукции.

Два этих фактора неизбежны, их не ликвидировать никакими политическими решениями. Они делают экономику Сибири неконкурентоспособной в мировом масштабе в стратегическом смысле.

Следовательно, сценарии «включения в мировое разделение труда» для Сибири непригодны. А ведь это – основной пункт как либеральных, так и «государственнических» экономических моделей. Все они, придуманные в теплых странах Европы и Америки, пусть и успешные для тех стран, совершенно не годятся для Сибири. Их применение здесь ведет к деиндустриализации, к замиранию производства – и не только высокотехнологичного, но и самого примтивного, даже добычи сырья.

Что мы наглядно видим на протяжении последних 20 лет.

За это время Сибирь, ранее обеспечивавшая себя почти полностью продовольствием, стала более чем наполовину зависеть от импорта основных продуктов питания. В каждом регионе Сибири прекратили существование десятки заводов – в первую очередь высокотехнологичных: машиностроительных, приборостроительных, химических. Почти исчезла ранее развитая легкая промышленность, и Сибирь одевается в импортную одежду.

Такая схема построения экономики неизбежно ведет к сокращению населения, к оттоку квалифицированных работников и, в скорой перспективе, к прекращению здесь осознанной человеческой жизни. Таким образом, создание дееспособной Сибирской экономики есть не просто вопрос эффективности, но вопрос простого выживания.

zdroj: http://kuula.livejournal.com/29782.html

18 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | E-mail | Web | 9. července 2012 v 19:47 | Reagovat

Hnutí za Nezávislost SIBIŘE (2):

Все эти принципы требуют особой организации экономического сообщества.

Вопрос первый – вопрос собственности. Надо отметить, что в обществе на эту тему существует множество стереотипов. В мире давно уже нет классической «частной собственности» в том смысле, в каком это понималось во времена Карла Маркса. Во всем мире (кроме хаотичных структур, подобных РФ) частная собственность давно уже ограничена массой обязательств, условий и требований. Например, довольно жестко ограничено право распоряжения собственностью – а это одно из важнейших составляющих самого понятия частной собственности: право бесконтрольно, свободно распорядиться объектом собственности – закрыть завод, на зерновом поле построить казино и так далее. Все это уже в далеком прошлом, и тем более такое нельзя допустить в Сибири, где поддержание производственной собственности в работоспособном состоянии требует более высоких затрат, чем где бы то ни было в мире.

Поэтому следует рассматривать не «форму собственности» (в современном мире это понятие, как уже сказано, стало весьма размытым), а варианты пользования. Предприятие может быть в пользовании частного лица, коллектива (артели, трудового коллектива, кооператива), муниципального образования, государства в целом. Важно, чтобы при любой форме пользования и управления предприятием все они были бы подконтрольны общественному вниманию.

Предполагается, что форма пользования и управления предприятием должна быть прямо зависима от его характера и стратегического значения. Если в розничной торговле, сфере услуг предпочтительны либо персональное (частное) управление, либо артельно-кооперативное, то крупные, особенно инфраструктурные предприятия (электростанции, магистральный транспорт, крупнейшие стратегические предприятия), значение которых выходит за рамки не просто одного-двух городов и районов, но и нескольких регионов, управление и пользование должно быть государственным.

Гораздо важнее, чем формальное «право собственности», обеспечение реального контроля собственника за объектами своей собственности. Нынешняя практика показывает, что ни акционеры (в случае акционерной собственности), ни государство РФ (при решении вопросов о государственных долях собственности в предприятиях) не в состоянии такой контроль обеспечивать. Аудит, в привычной форме его проведения, сплошь и рядом оказывается обычной подтасовкой, проверить достоверность которой не представляется возможным. Поэтому, какова бы не была форма пользования и управления предприятиями, важнейшим является создание системы хозяйственного контроля, независимо от декларированной формы собственности.

Условно говоря, в Сибири может быть только одна форма собственности – сибирская. Которая включает в себя самые разнообразные формы пользования и управления материальными объектами – от индивидуального (частного), до муниципального, кооперативного и государственного.

Очень важным вопросом является фискальная политика государства (иными словами – сбор налогов). Действительно, государству в любом случае надо на что-то жить – а если государство намерено играть активную роль в экономике, ему нужны серьезные средства.

Это большой вопрос, и он складывается из двух главных параметров.

Первый: валютно-финансовая политика. Конвертируемость национальной валюты, сама возможность свободного размена национальной валюты на иностранную для Сибири смертельна. Это неизбежно вызовет отток капиталов, бегство капиталов из страны – что при современных средствах связи и денежного обращения попросту невозможно пресечь полицейскими методами. Поэтому национальная валюта должна использоваться только для внутреннего пользования, и никак не быть связана с иностранными валютными системами. Во внешней торговле возможны разные формы отношений – взаимозачеты, клиринговые схемы, простой бартер – в том числе и инвалютные резервы, полученные за счет экспорта. Но национальная валюта должна быть, во-первых, монопольна в расчетах на территории страны, во-вторых – никак не быть связана с внешним миром.

Второй – источники пополнения бюджетов государства и муниципалитетов. Существующая в РФ (и большинстве стран мира) налоговая система мало эффективна – при всем разнообразии ее моделей (прогрессивная, «плоская», и т.д.). Из всего многообразия существующих налогов резонно сохранить лишь некоторые. Например, акцизы на спиртное и табак – «налог на порок». Разумны и резонны «налоги на роскошь» - покупка и содержание «нерядового» автомобиля (например, «мерседеса-600») также должны облагаться совсем иными налогами, чем, например, «жигуля». Разумны и действенны налоги на землю и недвижимость – тут, по крайней мере, можно учесть и просчитать налогооблагаемую базу.

А вот налоги на прибыль учитываются очень трудно, и от них легко уходят путем многочисленных уловок и ухищрений. Опасно при этом даже не то, что налогов не платят – опасно, что таким образом люди приучаются к мысли, что закон можно (и даже нужно) обходить. Поэтому отказ от всех форм «подоходных налогов» диктуется не только сложностью их исчисления (и неопределенностью их получения), но и необходимостью уходить от провоцирования правонарушения.

Откуда же бюджетам брать деньги на выполнение государственных обязательств и проектов? В первую очередь – от государственного сектора экономики.

1. У государства должны оставаться: энергетика, магистральный транспорт (железные дороги, трубопроводы, морские, речные и аэропорты).

2.У государства должен оставаться экспорт сырья – неважно, кто его добывал.

3. У государства должна быть монополия на продажу алкоголя – это давно отработанная система, и она неизменно была эффективной.            

***

Разумеется, всякий план претерпевает неизбежные изменения после того, как начинает реализовываться. Мы не предписываем догму, а предлагает проект, некие принципы, которые станут основой для создания дееспособной, жизнеспособной, справедливой системы власти и организации общества. Мы приглашаем всех, кому дорого настоящее и будущее его Сибирского Отечества к обсуждению нашей программы, а желающих сделать для Отечества что-то полезное – к ее реализации.

Наше дело правое – победа будет за нами!

zdroj: http://kuula.livejournal.com/29782.html

19 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 6. března 2014 v 21:28 | Reagovat

Doporučuji:   http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-61786700-uz-to-tady-bylo
- text velmi zajímavé úvahy prof. Zubova! Výňatek: "v případě, že se horké hlavy krymských Tatarů rozhodnou bojovat, rádi se k nim přidají muslimští radikálové z celého světa, a to zejména ze severního Kavkazu a Povolží. Nepřineseme si tu bouřku ze zpustošených krymských letovisek do našeho ruského domu? Cožpak nám nestačí naši vlastní teroristé?"

20 Frh Frh | Web | 7. března 2014 v 14:48 | Reagovat

Připojení Krymu spíš Moskvě uškodí, soudí někteří ruští komentátoři
Velikost textu:

7. 3. 2014 13:36, autor: luk
Moskva – Invaze na Krym bude mít negativní dopady na ruskou zahraniční politiku i ekonomiku, upozorňují ruská média. Integrace Krymu podle komentátorů zatíží ruský rozpočet, prohloubí obavy z Ruska jako nepředvídatelného partnera a zvýší nedůvěru postsovětských států. Podle některých komentátorů není Rusko na anexi Krymu připraveno.

21 luk luk | Web | 7. března 2014 v 14:49 | Reagovat

Připojení Krymu spíš Moskvě uškodí, soudí někteří ruští komentátoři

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/265479-pripojeni-krymu-spis-moskve-uskodi-soudi-nekteri-rusti-komentatori/

7. 3. 2014 13:36, autor: luk
Moskva – Invaze na Krym bude mít negativní dopady na ruskou zahraniční politiku i ekonomiku, upozorňují ruská média. Integrace Krymu podle komentátorů zatíží ruský rozpočet, prohloubí obavy z Ruska jako nepředvídatelného partnera a zvýší nedůvěru postsovětských států. Podle některých komentátorů není Rusko na anexi Krymu připraveno.

22 slovan slovan | 15. dubna 2014 v 16:03 | Reagovat

Ach bože, co jsou zač ti tupí a tolik hloupí čecháčkové? Namísto toho aby jako praví a hrdí slovani bojovali za svá práva, ohnou hřbet a za hubičku dřou na cizáky a ještě navíc začnou nadávat na ty, kteří to tak nedělají. Trapní a ubozí. Takže když se bude rozdělovat a vracet svět, tak moraváci se trhnou od čehůnů, na severu Moravy se trhne slezké obyvatelstvo, na východě valaši uprostřed hanáci víc dole na slovácku bojkovičané vizováci a tak dále až se rozdělíme na jednotlivé rody, že nám bylo od čechů ubližováno. A co takhle se raději zaobírat opravdovými nešvary světa, kde skutečně probíhá kolonizace a zneužívání místního obyvatelstva. Kde musí dřít i malé děti, aby se rodiny uživily? A co takhle aby američani vrátili mexiku nakradená území? O tom nějako mlčíte. A co takhle kdyby indiáni požadovali navrátit jim jejich skutečné ukradená území? O tom nějako mlčíte? Co když se opět budou chtít trhnout od Evropy baskové, co když se bude celé německo opět dělit na ta samostatná území, které teprve nedávno sjednotil Bismark. Když už chcete tak vehementně hledat problémy světa, začněte ale prosím u těch druhých. Slovani byli odjakživa celkem mírní a raději používali slov něž sekery. Ale pakliže nebylo vyhnutí tak se sekerou opravdu byli znamenití a nejeden z těch kteří si to chtěli na vlastní kůži vyzkoušet, pak s brekem utíkal až se za ním prášilo. Jo to ještě byli češi čechami. To co po nich zbylo za posledních třista let poroby, je hnedle vidět. Na ty své předky nemají ani zdaleka. Ti našipředkové nebyli takoví trotlové jako jejich tupí a bázliví potomci, kteří se jen tupí a hrbí a nejsou schopni vidět ani tu pravdu. Proč lezeš čecháčku tomu zápaďákovi tak vehementně do záděle? Všichni okolo mají trojnásobně vyšší platy a nesnaží se ani zdaleka tolik co ty, a ty namísto toho abys řval, že chceš stejně, tak naopak začneš ještě vykřikovat jací jsou ti tví chlebodárci hodní, že sice máš jen třetinu, ale že stejně jseš rád a vše pro ně uděláš. To naši předkové by se nenechali takle ohnout. To by tady dávno slovani nebyli, ale germánská říše by se zde rozprostírala. Jenže to ti nějako nedochází viď čecháčku.

23 FRHK FRHK | 17. listopadu 2014 v 9:03 | Reagovat

[22]: jen mi uniklo o čem "SLOVAN" píše

24 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 31. prosince 2014 v 21:33 | Reagovat

Tak mi "neznámý" hacker naboural můj blog, člákky  o Rusku a  Ukrajině  poškodil, viz např. "http://ferohrabal.blog.cz/1403/na-krymu-nejde-o-ukrajinu" , asi moje názory a informace někomu pěkně ležely v žaludku!?
---------------
částečný náhled článku o Ukrajině - bez komentářů - je zde: http://ferohrabal.blog.cz/1403

25 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 31. prosince 2014 v 21:34 | Reagovat
26 PETR PODANÝ PETR PODANÝ | Web | 16. ledna 2015 v 9:05 | Reagovat
27 noname noname | 20. ledna 2015 v 18:54 | Reagovat
28 Analytika Analytika | Web | 11. března 2015 v 15:23 | Reagovat

"Китайцы считают эти земли своими". Как сохранить Дальний Восток?
Практически столыпинская затея раздать землю на Дальнем Востоке всем желающим россиянам может обернуться для ее инициаторов глубочайшим разочарованием. Без инфраструктуры – дорог и социальных учреждений, без технопарков и предприятий, рынков и портов люди там долго не задержатся. Тогда на помощь придут наши стратегические партнеры – китайцы, стесненные у себя в стране работяги. Наверное, не этого ждал Владимир Путин, соглашаясь с предложением своего полпреда в Дальневосточном федеральном округе! О том, как заселить Дальний Восток и защитить его от "китайской угрозы" - в материале Накануне.RU.

"Мы хотим предложить на Ваше рассмотрение меру, которая, на наш взгляд, помогла бы усилить тенденцию притока людей на Дальний Восток, потому что основное, естественно, люди, без людей мы никакую экономику не разовьем. У нас там сегодня в государственной собственности находится 614 млн гектаров земли. Мы хотим предложить создать механизм бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому человеку, который хотел бы приехать на Дальний Восток, одного гектара земли, который может использоваться для ведения сельского хозяйства, для создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйств", - сказал Владимиру Путину полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.//

Pokračování:

http://pravdoryb.info/kitaytsy-schitayut-eti-zemli-svoimi-kak-sokhranit-dalniy-vostok.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=pravdoryb.info&utm_term=116478&utm_content=3318255

29 BEN JUDAH BEN JUDAH | 15. března 2015 v 10:22 | Reagovat

[28]:BEN JUDAH: Russia-China relations: fantasies and reality.
China is Russia’s indispensable nightmare. Indispensable because the emerging superpower is Moscow’s biggest trading

partner, its future as a raw materials, oil and gas exporter and essential to Putin’s ambition to play the balancer, the

king-maker even, in the UN Security Council and world’s affairs. But China is also a Russian nightmare – only China could

conquer Siberia, with migrants, corruption and venal local acquiescence should Putin’s grip ever falter.  
Celý článek na webu:  https://www.opendemocracy.net/od-russia/ben-judah/russia-china-relations-fantasies-and-reality

30 ALEKSEI TARASOV ALEKSEI TARASOV | 15. března 2015 v 10:23 | Reagovat

ALEKSEI TARASOV: Has Siberia had enough of Russia?
With Siberia’s enormous natural resources being mercilessly exploited by Russia, and now China as well, Aleksei Tarasov

wonders if the region might some day amount to more than someone else’s colony.
Siberia is a vanity project for the Kremlin: Look what we can do! Here are holes in the ground that oil comes out of! Here’s a

good location for dirty and dangerous industries! Here’s space to get rid of all kinds of toxic trash, whether it be radioactive

waste or criminals and terrorists.

Siberia is a vanity project for the Kremlin: look what we can do!
It is because of this attitude that the subject of Siberian regionalism, most recently quashed at the beginning of the 1990s

after the breakup of the Soviet Union, won’t go away. The pressure is building up and there is no outlet for it. Siberia has to

be decolonised, but there isn’t a single parliamentary party that supports this demand. There’s a lot of talk about the need

for a Siberian Party to represent the interests of Asiatic Russia in the national parliament, but the Russian Constitution doesn’t allow regional parties.
Celý článek na webu: https://www.opendemocracy.net/od-russia/aleksei-tarasov/has-siberia-had-enough-of-russia

31 Alexandr Litoj Alexandr Litoj | 15. března 2015 v 10:24 | Reagovat

Alexandr Litoy: Russia has been fanning the fires of separatism in Ukraine, but the government is not so keen on separatism at home.

Siberian Identity movement I doubt it could have been implanted. This movement traces its history from the XVIII century. In

the XIX century there was a strong Siberian patriotic movement best known for its proponents Grigory Potanin and Nikolai

Yadrintsev. Streets in the center of Novosibirsk still carry their names.....
Celý článek na webu: https://www.opendemocracy.net/od-russia/alexandr-litoy/separatism-in-russia

32 Азарий Азарий | Web | 17. března 2015 v 8:20 | Reagovat

Азарий: СМОЖЕТ ЛИ СИБИРЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ КИТАЮ?
Живёт себе сибирский обыватель в заботах о выживании при такой политики Москвы и не сильно-то задумывается о судьбе его Родины — Сибири. Считая себя гражданином великой страны, не обращает внимание на то, что на огромных сибирских просторах живёт всего около двадцати семи миллионов человек, в то самое время как только в столице России – семнадцать миллионов москвичей разных национальностей, ориентированных на «западные ценности», а вдоль сибирско-китайской границы — сто миллионов жителей Поднебесной, ориентированных на ценности сибирские!
В процессе своего выживания на самой богатой земли мiра сибирский обыватель, от Урала до Дальнего Востока включительно, не задаётся вопросом: как получается, что нефть, газ, уголь, золото, алмазы и другие полезные ископаемые, добываемые из сибирской земли самими сибиряками, утекают в «неизвестном» направлении? Как в сказке: по усам текло, а в рот не попало!
Взамен их, сибирякам, московской властью позволено иметь в кредит подержанные заграничные машины и лицезреть сверкающие витрины магазинов! Хотя бывает возможность даже не просто лицезретьих и то, что за ними, а купить всё, что душе трудяги-сибиряку угодно, если российский банк, а сибирских банков просто не существует, одобрит кредит! А потом, ишача на московского хозяина на золотом руднике или нефте и газодобыче, отдавать ещё и огромный процент за дозволение попользоваться награбленными московскими банками у самого же сибиряка деньгами!
ZDROJ:
http://sibpower.com/publikaci/smozhet-li-sibir-protivostojat-kitayu.html

33 Е.И. Подражанский Е.И. Подражанский | 20. března 2015 v 17:17 | Reagovat

Е.И. Подражанский: Чукотка вошла в состав России лишь при советской власти в конце 1920-х годов
=====================================

Война Российской империи с чукчами

Название статьи звучит как анекдот, но это абсолютно точное определение событий, длившихся 150 лет. В марте 1747г. - чукчам удалось разгромить русское войско.

Присоединение Сибири к России принято связывать с походом Ермака в конце XVI века. Однако процесс покорения восточно-сибирских земель продолжался еще почти 200 лет. Вначале продвижение на восток было личной инициативой казаков и землепроходцев, а затем сибирских воевод. Только в конце XVII века дело "приискания новых землиц" берёт на себя государство.

В 1697 году Петр I издает указ о монополии соболиной торговли и присоединении новых земель, богатых соболем. К 1720 году во всей Сибири совершенно непокорённой оставалась лишь территория населенная чукчами, ограниченная с запада и юга реками Чаун и Анадырь и равная по площади современной Германии.

В то время численность чукчей составляла примерно 10000 человек, занятых оленеводством и морским зверобойным промыслом. Уровень их технического развития соответствовал неолиту. Наконечники копий и стрел изготовлялись из кости и камня (кремня, обсидиана, горного хрусталя). Были у чукчей и доспехи из моржовой кожи и костяных пластинок. Лишь редкие воины обладали железными копьями и панцирями, купленными, вероятно, у тунгусов. При необходимости чукчи сооружали укрепления из нарт, поставленных друг на друга в три яруса и засыпанных камнями. Подступы к таким крепостям "минировались" капканами и ловушками.

Чукчи не представляли собой какого-либо объединения, не было у них даже родовой организации. Каждое стойбище жило своей жизнью, иногда объединяя усилия с другими стойбищами для охоты или войны. Русские источники отмечают отсутствие у чукчей каких-либо "начальников". По чукотским преданиям военными отрядами руководили "силачи" (эрмэчьын), которые просто объезжали разные стойбища, предлагая присоединиться к ним для похода. При всём этом чукчи осознавали своё единство, называя себя "лыгъораветлан" ("луораветлан") – настоящие люди, а другие народы "таннгытан" – чужаки.

Уже первые столкновения русских с чукчами в низовьях р. Колымы, продолжавшиеся всю вторую половину XVII века показали их отличие от других народов Восточной Сибири. Для обеспечения выплаты ясака (дани) было принято брать заложников из числа подъясачного населения.

Однако с чукчами эта тактика не срабатывала. Они отказывались от заложников, а те, в свою очередь, старались покончить с собой. В 1656 году казакам Нижнеколымского острога пришлось освободить взятого в заложники чукотского предводителя Миту, чтобы не умереть с голоду, так как чукчи не давали им выходить из крепости для рыбной ловли. Только эпидемия оспы 1691 – 1693 годов сделала русских хозяевами нижней Колымы. Оставив заражённые стойбища, чукчи откочевали на восток.
Celý článek: http://ehorussia.com/new/node/10670

35 Red Chanel Red Chanel | Web | 20. března 2015 v 17:22 | Reagovat

The Real Stalin Series: Deportation of Nations:
http://www.red-channel.de/the_real_stalin_deportation.htm

36 pametnaroda pametnaroda | 22. března 2015 v 18:36 | Reagovat

[34]: Národy nuceně přesídlené v rámci Sovětského svazu:

http://www.pametnaroda.cz/category/detail/id/76

37 Dimitrij Běloševský Dimitrij Běloševský | 22. března 2015 v 18:37 | Reagovat
38 obozrevatel obozrevatel | 22. března 2015 v 18:38 | Reagovat

Сибиряки не считают себя русскими и хотят отделиться от РФ
Жители Сибирского федерального округа признаются, что отношения с Китаем значат для них гораздо больше, чем с Москвой. В это время студенты разрабатывают экономическую модель возможной независимой Сибири.
Не Россия нужна Сибири, а Сибирь России. Именно такого мнения с каждым годом придерживается все большее число жителей Сибирского федерального округа. Антикремлевское сепаратистское движение набирает все большую популярность в этих местах.
Так, на последней переписи населения большая часть населения Сибири в графе "национальность" написали простое и лаконичное слово – сибиряк. Изначально сотрудники управления Росстата не придали этому значения. Многие пытаются юморить и называются эльфами или хоббитами. Однако в этот раз шутников стало так много, что даже и не смешно.
Всего за восемь лет до этого на предыдущей переписи "сибиряки" считали себя исконными русскими. Больше всего "сибиряков" оказалось в Тюмени, Омске, Новосибирске и Кемерово. Как отмечают местные жители – дело не в изменении названия, а в полной перемене ментальности и характера. Ведь современный сибиряк в разы отличается от той тухлой модели русского человека, сформированной на западе РФ.
Пропаганда идеи независимой Сибири работает крайне активно. Так, иркутские студенты сибирско-американского факультета пытаются смоделировать экономику государства Сибирь. Стоит отметить, что кремлевские власти и ФСБ на подобные события никак не реагируют и вообще не воспринимают всерьез речи о сибирском сепаратизме.
Кроме того, за годы после распада Союза в Сибири подросло поколение, которое столицы своей родины никогда не видело и, скорей всего, и не увидит. Сгонять в близлежащие Китай или Маньчжурию гораздо дешевле, чем в Москву. В Европу путешествовать никто не ездит – по той же причине. Да и не нужна она сибирякам. Все хозяйственные отношения в Зауралье налажены с Востоком лучше нежели с Москвой и Питером.
Стоит отметить, что идейники-сибиряки уже давно начинают разрабатывать символику. Так, флаг Сибирской державы бело-зеленого цвета. По форме он прямоугольный и диагональю разделяется на две части. Нижняя белая часть символизирует сибирские снега, а верхняя зеленая – сибирскую тайгу.
Антикремлевские движения координирует несколько общественных и политических организаций, таких как: Областническая Альтернатива Сибири (ОАС), сообщество "Сибирское движение", группа "Новые дороги Сибири", движение "Сибиряки" . Активисты, заинтересованные в выходе из состава РФ, регулярно проводят опросы среди жителей Сибирского федерального округа. Согласно этим данным, 25-30% населения приветствует немедленное и полное отделение, 60-70% поддерживают идею о равноправной автономии и лишь около 10% довольствуются нынешней ситуацией в Москве.
http://obozrevatel.com/abroad/92578-sibiryaki-ne-schitayut-sebya-russkimi-i-hotyat-otdelitsya-ot-rf.htm

39 Алексея Дорошенко Алексея Дорошенко | 22. března 2015 v 18:39 | Reagovat

Алексея Дорошенко: СЕПАРАТИЗМ В РОССИИ  или берите независимости сколько хотите РФ: не менее 80% территории государства тяготеет к самостоятельности. Всем известно, что в футболе и политике разбираются все. Не относил себя к этим "всем", но время сейчас такое. Поскольку мы сейчас являемся свидетелями того, как Российская Федерация разыгрывает сепаратистскую карту в Восточной Украине и в Крыму, то хочется осветить вопрос о существовании такой же проблемы на территории нашего соседа.
Мы считаем, что потенциальная угроза отделения от Москвы исходит только со стороны ряда территорий Кавказа. Однако это совсем не так. По мнению российских экспертов к самостоятельности тяготеет не менее 80% всей территории России.

Данная проблема является очень острой. Иначе бы в конце 2013 года не был принят Закон, который дополняет Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей ответственность за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ". 29 декабря 2013 года Путин подписал данный Закон. Он предусматривает до пяти лет заключения за публичные призывы к разделению России. А на стадии законопроектов предлагалось давать до 20 лет колонии. Статья действует с 9 мая 2014 года. Очень символично…

С сепаратизмом постсоветская Россия столкнулась в 1992 году, когда после распада СССР подписывался Федеративный договор. Его подписали все республики, края и области, кроме Чечни и Татарстана. И до сих пор обе эти территории не являются спокойными для центральной власти.

Путину только на третьем году своего президентства, в 2002 году, удалось подавить настроения об отделении Татарстана, когда была принята новая редакция Конституции республики, приведенная в соответствие с Конституцией РФ. Поэтому, несмотря на громкие заявления от имени Всемирного конгресса татар первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев сообщил, что "Ситуация всем известная, окончательной оценки нет".

Территория Чечни составляет менее одной тысячной площади современной России. Но даже она держит в напряжении самую большую страну в мире.

Причин для центробежного движения в России несколько. Для некоторых территорий причиной является национальный фактор. В первую очередь такими являются Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан и Тува.
ZDROJ: http://www.krugozormagazine.com/show/Russia.2234.html

40 Лев Правин Лев Правин | 22. března 2015 v 18:40 | Reagovat

Лев Правин: "Сибирский сепаратизм" проник в госуниверситет

Идея отделения Сибири с дальнейшей перспективой присоединения этой территории к Соединённым Штатам Америки давно уже витает в умах сибирских сепаратистов, получая одобрение из-за океана.

Мысль о том, что сибирские регионы, с их богатыми природными ресурсами и промышленностью живут бедно только за счёт того, что вынуждены отдавать большую часть своих доходов другим, наверняка посещала не раз и не два всех сибиряков. Надолго, конечно, не задерживалась, но где-то рядом присутствовала. И неудивительно, что находились те, кто пытался облечь эту мысль во вполне конкретное политическое движение. Особых успехов такого рода потуги не имели, но количество вполне может перерасти в качество. Особенно если найдутся мощные силы поддержки.

Во время последней переписи населения, возникло целое движение, агитирующие обозначать свою национальность как сибиряк. Летом этого года в социальной сети "Фэйсбук" возникло сообщество за проведение референдума по присоединению Сибири к США. Его инициатор, 37-летний житель Междуреченска Владимир Киселев, утверждал, что Сибирь обязана избавиться от московского ига, но при этом не сможет быть независимым государством. И единственным вариантом её дальнейшего процветания станет переход под протекторат США. "Референдум пройдёт с помощью администрации США, в США есть успешный опыт обретения независимости. После проведения референдума Сибирь станет территорией США, как сейчас территорией США являются Калифорния и Аляска, которые в XIX веке были колониями России", - пояснял Киселев.

Шутки шутками, в США эта идея также находит своих почитателей. Причём давно. Известный своими русофобскими взглядами американский политик Збигнев Бжезинский, выступая на Ярославском политическом форуме предложил к 2050 году создать новое содружество "от Ванкувера до Владивостока". Американец не уточнил, с какой стороны следует начать движение, но, учитывая взгляды Бжезинского, стоит предположить, что его интересует кратчайший путь. И Америка, судя по всему, весьма ответственно подходит к решению поставленной цели, уже начиная готовить менеджеров для управления новыми территориями

В Иркутском государственном университете прошёл семинар с участием студентов 5 курса Сибирско-Американского факультета менеджмента и Общественного движения "Областническая альтернатива Сибири" (ОАС) на тему "Моделирование экономики Государства Сибирь" в рамках учебного курса "Региональная экономика". "Будущие выпускники САФа оценивали плюсы и минусы будущего Сибирского государства, риски его создания и существования. И, прежде всего, экономическое обоснование сибирской государственности", - говорится в итоговом отчёте с семинара.

И вот это уже не шутки. Одно дело анонимные сетевые "хомячки", и совсем другое - молодые специалисты, будущая элита российского общества. Впрочем, учитывая направление их развития, не факт, что российского. Опять же, не может не тревожить факт проведения такого рода занятий в государственном высшем учебном заведении, руководство которого то ли не обращает внимания, то ли не считает нужным беспокоиться по поводу распространения сепаратистских идей среди своих студентов.

http://www.pravda.ru/politics/parties/other/26-12-2011/1103113-sibirsep-0/

41 Лев Правин Лев Правин | 22. března 2015 v 18:40 | Reagovat

Лев Правин: "Сибирский сепаратизм" проник в госуниверситет

Идея отделения Сибири с дальнейшей перспективой присоединения этой территории к Соединённым Штатам Америки давно уже витает в умах сибирских сепаратистов, получая одобрение из-за океана.

Мысль о том, что сибирские регионы, с их богатыми природными ресурсами и промышленностью живут бедно только за счёт того, что вынуждены отдавать большую часть своих доходов другим, наверняка посещала не раз и не два всех сибиряков. Надолго, конечно, не задерживалась, но где-то рядом присутствовала. И неудивительно, что находились те, кто пытался облечь эту мысль во вполне конкретное политическое движение. Особых успехов такого рода потуги не имели, но количество вполне может перерасти в качество. Особенно если найдутся мощные силы поддержки.

Во время последней переписи населения, возникло целое движение, агитирующие обозначать свою национальность как сибиряк. Летом этого года в социальной сети "Фэйсбук" возникло сообщество за проведение референдума по присоединению Сибири к США. Его инициатор, 37-летний житель Междуреченска Владимир Киселев, утверждал, что Сибирь обязана избавиться от московского ига, но при этом не сможет быть независимым государством. И единственным вариантом её дальнейшего процветания станет переход под протекторат США. "Референдум пройдёт с помощью администрации США, в США есть успешный опыт обретения независимости. После проведения референдума Сибирь станет территорией США, как сейчас территорией США являются Калифорния и Аляска, которые в XIX веке были колониями России", - пояснял Киселев.

Шутки шутками, в США эта идея также находит своих почитателей. Причём давно. Известный своими русофобскими взглядами американский политик Збигнев Бжезинский, выступая на Ярославском политическом форуме предложил к 2050 году создать новое содружество "от Ванкувера до Владивостока". Американец не уточнил, с какой стороны следует начать движение, но, учитывая взгляды Бжезинского, стоит предположить, что его интересует кратчайший путь. И Америка, судя по всему, весьма ответственно подходит к решению поставленной цели, уже начиная готовить менеджеров для управления новыми территориями

В Иркутском государственном университете прошёл семинар с участием студентов 5 курса Сибирско-Американского факультета менеджмента и Общественного движения "Областническая альтернатива Сибири" (ОАС) на тему "Моделирование экономики Государства Сибирь" в рамках учебного курса "Региональная экономика". "Будущие выпускники САФа оценивали плюсы и минусы будущего Сибирского государства, риски его создания и существования. И, прежде всего, экономическое обоснование сибирской государственности", - говорится в итоговом отчёте с семинара.

И вот это уже не шутки. Одно дело анонимные сетевые "хомячки", и совсем другое - молодые специалисты, будущая элита российского общества. Впрочем, учитывая направление их развития, не факт, что российского. Опять же, не может не тревожить факт проведения такого рода занятий в государственном высшем учебном заведении, руководство которого то ли не обращает внимания, то ли не считает нужным беспокоиться по поводу распространения сепаратистских идей среди своих студентов.

http://www.pravda.ru/politics/parties/other/26-12-2011/1103113-sibirsep-0/

42 Эдуард Крюков Эдуард Крюков | 22. března 2015 v 18:48 | Reagovat

Эдуард Крюков: О пятой колонне в Сибири и на Дальнем Востоке

Об этом говорит и нарастающая вооруженная агрессия против русскоязычного населения, приведшая к отделению Крыма и образованию Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) Народных Республик, и провоцирование массового потока в Россию украинских беженцев (по данным Федеральной миграционной службы на середину июня 2014 года в приграничных российских регионах находятся порядка 400 тысяч граждан Украины).

Об этом же говорит фактический перенос украинскими военными боевых действий на территорию России, включая забросы разведывательных и диверсионно-террористических групп, а также обстрелы (в ночь на 21 июня) российских пограничных пунктов. Об этом же свидетельствуют захваты в плен, пытки и убийства российских журналистов.

Именно сейчас для адекватного ответа украинским карателям и их западным спонсорам необходима консолидация российского общества. Более того, отсутствие в России консолидации по вопросу осуждения преступных действий украинской власти будет неминуемо использовано и для расправы над защитниками Донецкой и Луганской Народных Республик, и для переноса этой диффузной войны на российскую территорию. А в этом случае работа пятой колонны у нас в стране получит еще более активную поддержку со стороны ее зарубежных покровителей, причастных ко многим «цветным революциям» на территории бывшего СССР.

Однако мы по-прежнему наблюдаем активность некоторых российских политических сил, поддерживающих незаконные киевские власти и их кровавую бойню на Юго-Востоке Украины.

Как уже было показано в наших предыдущих статьях, в «первом эшелоне» российских почитателей нынешней украинской бандеровщины находятся внесистемные «белоленточные» партии и движения, ставящие под сомнение государственное устройство России и посягающие на территориальную целостность страны. Причем уже очевидно, что часть этих белоленточных структур активно готовится к осенним выборам 2014 года в региональные парламенты.

В прошлогоднем цикле статей, посвященном сибирским регионалистам, мы упоминали о сепаратистской организации «Областническая Альтернатива Сибири» (ОАС) и ее лидере М. Кулехове, который по совместительству является членом Иркутского регионального отделения (ИРО) РПР-ПАРНАС.
http://eot-su.livejournal.com/1477607.html
ZDROJ: Диффузные сепаратистские войны: http://gazeta.eot.su/section/diff

43 rusrand rusrand | 22. března 2015 v 18:48 | Reagovat

rusrand:
Этнический сепаратизм в России.
Тенденции этнического сепаратизма представляют большую угрозу для целостности страны. Проблема этнического сепаратизма, с точки зрения России как целого, гораздо сложнее, чем представляется в обыденном сознании и в СМИ.

Если брать проблему в целом, в ней надо различать два разных, но взаимодействующих уровня:

этнический сепаратизм как идеологическая установка некоторых общностей нерусских народов на выход из России;
установка на «демонтаж» России как полиэтнической страны и нации.
В первом случае сепаратисты ставят целью только достижение политической независимости от России, но не заинтересованы в ее распаде. Иногда они просто равнодушны к дальнейшей судьбе России, иногда заинтересованы в ее процветании как соседа и выгодного экономического партнера (или даже спонсора). Установки и практические действия таких сепаратистов поддерживала очень небольшая часть русского населения СССР исключительно из конъюнктурных политических соображений в рамках антисоветского проекта 1986–1991 гг. В настоящее время этот сепаратизм наблюдается лишь в среде этнических меньшинств Российской Федерации.

Во втором случае целью (иногда промежуточной, как средства получения независимости) является именно разрушение России как «империи».
В этом виде сепаратизма главной действующей силой были союзы антигосударственных течений как в русском, так и в нерусских народах. Эти союзы действовали на стадии разделения СССР и действуют в современной Российской Федерации, хотя их конфигурация и риторика существенно изменились.

Сепаратизм первого типа после завершения ликвидации СССР и образования независимых республик в основном был свернут. Попытки реализации этого проекта в РФ в общем признаны бесперспективными после подавления мятежа – войны сепаратистов Чеченской Республики после 2000 г. Но цели этого проекта не сняты с повестки дня. Можно считать, что проект подвергается модернизации и организационному «переформатированию» с учетом опыта мятежей, террористической деятельности и «оранжевых» революций. Важным направлением является, вероятно, и образование новых типов взаимодействия с «антиимперскими» движениями. Иными словами, в предстоящие годы должен доминировать «второй тип» сепаратизма – ослабление связности Федерации как условие новой волны попыток отделения (точнее, шантажа Центра такими попытками).
Zdroj / Celý článek:  http://rusrand.ru/ideas/etnicheskij-separatizm-v-rossii

44 prokrust prokrust | 22. března 2015 v 18:50 | Reagovat

prokrust:
Хватит кормить Москву. Сибиряки хотят отделиться от РФ!

Жители Сибирского федерального округа признаются, что отношения с Китаем значат для них гораздо больше, чем с Москвой. В это время студенты разрабатывают экономическую модель возможной независимой Сибири.

Не Россия нужна Сибири, а Сибирь России. Именно такого мнения с каждым годом придерживается все большее число жителей Сибирского федерального округа. Антикремлевское сепаратистское движение набирает все большую популярность в этих местах.

Так, на последней переписи населения большая часть населения Сибири в графе "национальность" написали простое и лаконичное слово - сибиряк. Изначально сотрудники управления Росстата не придали этому значения. Многие пытаются юморить и называются эльфами или хоббитами. Однако, в этот раз шутников стало так много, что даже и не смешно.

Всего за восемь лет до этого на предыдущей переписи "сибиряки" считали себя исконными русскими. Больше всего "сибиряков" оказалось в Тюмени, Омске, Новосибирске и Кемерово. Как отмечают местные жители - дело не в изменении названия, а в полной перемене ментальности и характера. Ведь современный сибиряк в разы отличается от той тухлой модели русского человека, сформированной на западе РФ.

Пропаганда о идее независимой Сибири работает крайне активно. Так, иркутские студенты сибирско-американского факультета пытаются смоделировать экономику государства Сибирь. Стоит отметить, что кремлевские власти и ФСБ на подобные события никак не реагируют и вообще не воспринимают всерьез речи о сибирском сепаратизме.

Кроме того, за годы после распада Союза в Сибири подросло поколение, которое столицы своей родины никогда не видело и, скорей всего, и не увидит. Сгонять в близлежащие Китай или Маньчжурию гораздо дешевле, чем в Москву. В Европу путешествовать никто не ездит - по той же причине. Да и не нужна она сибирякам. Все хозяйственные отношения в Зауралье налажены с Востоком лучше нежели с Москвой и Питером.

Стоит отметить, что идейники-сибиряки уже давно начинают разрабатывать символику. Так, флаг Сибирской державы бело-зеленого цвета. По форме он прямоугольный и диагональю разделяется на две части. Нижняя белая часть символизирует сибирские снега, а верхняя зеленая - сибирскую тайгу.

Антикремлевские движение координирует несколько общественных и политических организаций таких как: Областническая Альтернатива Сибири (ОАС), сообщество "Сибирское движение", группа "Новые дороги Сибири", движение "Сибиряки" . Активисты, заинтересованные в выходе из состава РФ регулярно проводят опросы среди жителей Сибирского федерального округа. Согласно этим данным, 25-30% населения приветствует немедленное и полное отделение, 60-70% поддерживают идею о равноправной автономии и лишь около 10% довольствуются нынешней ситуацией в Москве.

17 августа в Новосибирске пройдет "Марш за федерализацию Сибири".

Вот цели и лозунги: " В Новосибирске пройдет "Марш за федерализацию Сибири" под лозунгом "Хватит кормить Москву!". Наша цель - создание Сибирской республики в составе РФ".
http://www.dal.by/news/19/27-07-14-11/

45 Jan Wirnitzer Jan Wirnitzer | Web | 25. dubna 2015 v 13:08 | Reagovat

70.výročí konce 2.světové války je dobrou příležitostí připomenout si, kdy tato válka vlastně začala!

Zimní válka. Úporná finská obrana odkryla pravou tvář Stalinova režimu
25. dubna 2015
Je to jeden z příběhů odvahy a symbolů boje proti přesile. Ve Finsku vůbec poprvé narazilo tažení dvou agresivních velmocí - nacistického Německa a SSSR - které za rok a půl přemohly Československo, Polsko, Rakousko i pobaltské země. Finové v „zimní válce“ proti Sovětům ztratili území, udrželi ale vlastní stát.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/serial-70-okamziku-druhe-svetove-valky-zimni-valka-fv7-/zahranicni.aspx?c=A150407_135826_zahranicni_jw#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

46 F. J. Tesař F. J. Tesař | E-mail | 29. dubna 2015 v 17:28 | Reagovat

DÍKY ZA VAŠE STRÁNKY! VELICE POTŘEBNÉ A UŽITEČNÉ. D Í K Y!

47 Дэймонд Сальвадорэ Дэймонд Сальвадорэ | Web | 7. května 2015 v 10:27 | Reagovat

В Новом Уренгое разворачивается серьезный конфликт между местными полицейскими и представителями чеченской диаспоры

04.05.2015, 09:09

Избиение чеченцев в Новом Уренгое, судя по всему, стало уже традицией и визитной карточкой местного ОМОНа. Правда, если год назад жертвами «спецоперации» представителей силового блока стали трое кавказцев, то в этом году «отработали» сразу несколько десятков.

Старый-Новый Уренгой
Событиям в кафе «Мираж» предшествовал конфликт, произошедший 26 апреля между чеченцами и дагестанцами в поселке Старый Уренгой, для улаживания которого обеими сторонами был привлечен представитель чеченской диаспоры Ахьяд Ирисбиев.
«В поселке Старый Уренгой произошел конфликт между двумя молодыми людьми, которые что-то там не поделили. И как обычно началось: этот кого-то позвал, тот кого-то. Начала съезжаться молодежь. Мне позвонили с дагестанской стороны, попросили содействия в разрешении конфликта. Там же на месте были приглашены все участники инцидента, с которыми были проведены беседы. Все стороны сошлись на мнении, что конфликт исчерпан», – рассказал КАВПОЛИТу Ирисбиев.
http://golosislama.com/news.php?id=26661

48 JEFIM FIŠTEJN JEFIM FIŠTEJN | Web | 25. listopadu 2015 v 12:32 | Reagovat
49 VLADIMÍR VOJTĚCH VLADIMÍR VOJTĚCH | Web | 25. listopadu 2015 v 12:41 | Reagovat

ETNICKÉ PROCESY V RUSKU
V 90. LETECH 20. STOLETÍ
VOJTĚCH, V. (2011): Ethnic Processes in Russia During the 1990s. Geografie, 116,
No. 1, pp. 46–58. – This paper explores changes in the ethnic composition of Russia’s 89 federal
regions, which resulted from the dissolution of the Soviet Union, during the 1990s.
Based on the 1989 and 2002 censuses, the paper analyzes changes in the proportion of Russians
to the titular nations from a geographic perspective. It also identifies dominant ethnic
processes taking place in Russia, during the 1990s.
KEY WORDS: Russians – titular nation – ethnic composition – ethnic processes – migration.

Český text: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/04/g11-1-3vojtech.pdf

50 Sergej Medveděv Sergej Medveděv | Web | 25. listopadu 2015 v 12:45 | Reagovat

Současné trendy a bezpečnostní
rizika v Rusku a SNS:   https://mv.iir.cz/article/view/888/940

51 ANDREW RETTMAN ANDREW RETTMAN | Web | 25. listopadu 2015 v 13:14 | Reagovat

Latvia: Facebook separatism prompts alarm, amusement
https://euobserver.com/foreign/127438

52 nostromo nostromo | Web | 25. listopadu 2015 v 13:16 | Reagovat

SEPARATISM IN RUSSIA or Ukrainian boomerang
There are at least 12 potential pockets of separatism in Russia, and these movements are being brutally oppressed by Kremlin. The term used by Russian state media for these oppressive special operations by Russian military in Caucasus is 'destroying of insurgent forces'. But, at the same time, on the same TV screens, Russian journalists call pro-Russian separatists in Eastern Ukraine not ‘insurgents’ but ‘militia’ or ‘home guards’. It’s absolutely clear why they do it: Moscow is trying its best to preserve integrity of its fragile empire, but cynically intervenes into internal affairs of Ukraine. But Putin cornered himself, not realizing that his own country, Russian Federation, is more fragile than it seems. Separatism, which Putin exports to Ukraine, will return to him like multiple boomerangs and can destroy Russia in the nearest future.
https://www.youtube.com/watch?v=NKi0Rm1594Y

54 Виталий Словецкий Виталий Словецкий | Web | 29. listopadu 2015 v 10:54 | Reagovat

Виталий Словецкий: Россия входит в стадию заката
Ежегодно в стране исчезают тысячи населённых пунктов, неуклонно сокращается население страны

В прошлом году страна официально лишилась более 3000 насёленных пунктов. Вымирают малые города, посёлки, деревни, хутора. Эксперты говорят, что власть не намерена вмешиваться в происходящее. По данным Министерства регионального развития РФ, с 1990 года в стране исчезло 23000 тысячи насёленных пунктов, 20000 из этого числа — деревни и посёлки.

Сокращение численности деревень и поселений городского типа началось в 1989 году. В период с 1989 по 2002 годы число поселений уменьшилось с 3230 до 2940. После 2002 года поселения городского типа продолжали исчезать. К 2005 году их число сократилось ещё на 380 населённых пунктов.

Количество сёл и деревень без населения выросла с 13000 в 2002 году до 19000 в 2010 году. Наиболее высокая их доля зафиксирована в Костромской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Кировской и Магаданской областях.

Но исчезают не только села и посёлки. Численно сжимается и сама страна.

По данным Федеральной службы государственной статистики, население России с января по май этого года уменьшилось более, чем на 86 000 человек.

По итогам всероссийской переписи населения 2010 года, наша страна занимает по этому показателю восьмое место после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш. С 2002 года, когда была проведена предыдущая перепись населения, оно сократилось с 145,2 миллионов человек до 143 миллионов человек в 2010 году. Согласно официальным данным, на 1 июня 2011 года в России проживало 142,8 миллиона человек.

В 2010 году в России числилось 2386 городов и посёлков городского типа.

Россия - единственное государство, погибающее в мирное время — утверждают учёные из Американского института предпринимательства. Профессор названного заведения Николас Эберштадт в своей книге «Демографический кризис России в мирное время» пишет: «Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов… Россия представляет собой современный парадокс, и возможно, уникальный современный парадокс: при высокой доступности образования налицо недостаток человеческого капитала… Руководство в Кремле в какой-то степени пытается бороться с частью этих проблем, но похоже, амбициозные лидеры России ещё даже не начали осознавать масштаб того, что происходит».
http://svpressa.ru/society/article/46788/

55 Новая газета Новая газета | Web | 29. listopadu 2015 v 10:55 | Reagovat

В российском Татарстане потребовали суверенитета для республики.
--------
Общественные активисты провели конференцию, на которой потребовали восстановить Конституцию 1992 года, утверждающую Татарстан суверенным государством
Добавить в блокнотПоделиться:Поделиться в Facebook Поделиться в Вконтакте Поделиться в Twitter Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Google+
В российском Татарстане потребовали суверенитета для республики
Фото - tatar-inform.ru
В Казани общественные активисты провели конференцию, на которой приняли резолюцию с требованием суверенитета для республики Татарстан, одного из субъектов Российской федерации. Об этом сообщает Новая газета.

http://news.liga.net/news/politics/7450446-v_rossiyskom_tatarstane_potrebovali_suvereniteta_dlya_respubliki.htm

56 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 13. prosince 2015 v 10:09 | Reagovat

Přístup Ruska vůči krymským Tatarům potvrzuje ideovou kontinuitu ruské a sovětské politiky.
Skutečnou drzostí a cynismem je nazývat akce tatarských aktivistů bojujících proto okupaci své vlasti teroristickým činem. Terorismem bylo, když Rusové částečně vyvraždili a následně deportovali veškeré tatarské obyvatelstvo a díky této genocidě získali absolutní převahu v krymské populaci, stačí se mrknout na tabulky  
http://crcuf.fr/files/CrimeanDemographics.jpg  
http://static2.businessinsider.com/image/53259cee69beddd24c5495fa-593-768/rtr3h4hz.jpg
https://louisproyect.files.wordpress.com/2014/03/screen-shot-2014-03-23-at-3-13-06-pm.png
a historické mapy na blogu http://ferohrabal.blog.cz/1107/rusko-posledni-kolonialni-mocnost

Nárok Ruska na Krym je stejně legitimní, jako nárok Francie na oblast Maghrebu (pokud by zmasakrovala a deportovala veškeré původní obyvatelstvo a pak si od bílých kolonistů nechala sehrát divadýlko o referendu); resp. „odvěké“ německé nároky na Sudety.

A ještě k omílanému žvástu, oblíbenému goebelsovskému zdvodnění ruského nároku na okupovaný Krym:
Přestože ruská média šíří lživé informace v tom smyslu, že snad Krym daroval Ukrajině osobně Nikita Chruščov (které iniciativně dále šíří různí internetoví trollové, nevzdělaní „žurnalisté“ i další pitomci), skutečnost byla diametrálně odlišná. V případě převodu Krymské oblasti nešlo o nějaký rozmar jednoho aparátčíka, nýbrž o normální legislativní proceduru, posvěcenou ústavodárnými orgány SSSR a Ruské i Ukrajinské republiky, jež tedy proběhla v souladu s ústavou Sovětského svazu i Ruské SFSR.
5. února 1954 schválilo Prezidium Nejvyššího sovětu Ruské SFSR (ruského parlamentu) rozhodnutí „O převodu Krymské oblasti z Ruské SFSR do Ukrajinské SSR”, 13. února 1954 ho schválilo Prezidium Nejvyššího sovětu Ukrajinské SSR (ukrajinského parlamentu). Dne 19. února 1954 schválilo Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR dekret „O převodu Krymské oblasti z Ruské SFSR do Ukrajinské SSR“. Následně, 26. dubna 1954, vydal Nejvyšší sovět SSSR (parlament Sovětského svazu) zákon „O převodu Krymské oblasti z Ruské SFSR do Ukrajinské SSR“ a vnesl příslušné změny do sovětské ústavy (článku 22 o administrativním členění Ruské SFSR a článku 23 o členění Ukrajinské SSR). Nakonec schválil Nejvyšší sovět Ruské SFSR (ruský parlament) 2. června 1954 změnu článku 14 ústavy Ruské SFSR o administrativním členění Ruské SFSR. Nejvyšší sovět Ukrajinské SSR (ukrajinský parlament) schválil příslušnou změnu článku 18 ústavy Ukrajinské SSR 17. června 1954.

Mnozí rozumně uvažující Rusové si uvědomují, že nacionalisty oslavovaná anexe Krymu se Rusku může vrátit jako bumerang. Může se totiž stát vítaným precedentem právě pro Číňany, kteří se nikdy nesmířili s ruskou anexi Vnějšího Mandžuska (dnešního Chabarovského a Primorského kraje) v 19. století. Logicky si říkají, že pokud může Rusko považovat za cár papíru ústavní zákon „O převodu Krymské oblasti z Ruské SFSR do Ukrajinské SSR“  z 26. dubna 1954 (navíc dodatečně stvrzený i vládou nástupnické Ruské federace v tzv. Budapešťském memorandu z r. 1994), potom může klidně i čínská vláda za cár papíru považovat Ajgunskou a Pekingskou smlouvu,  podepsanou navíc jednoznačně pod nátlakem.   (V druhé polovině 19. století Rusko přinutilo oslabenou Čínu k podepsání Ajgunské (1858) a Pekingské smlouvy (1860), na jejichž základě Čína ztratila všechna území na sever a východ od řek Chej-lung-ťiang (Amur) a Wu-su-li-ťiang (Ussuri) - včetně Sachalinu - ve prospěch Ruska.)

58 Роман Долгов Роман Долгов | Web | 14. prosince 2015 v 11:38 | Reagovat

Съезд ассоциации коренных народов закончился скандалом.

На седьмом съезде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проходившем в Салехарде 28-29 марта я стал свидетелем того, как разразился скандал из-за выборов президента Ассоциации. После нескольких переголосований её возглавил депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Ледков, хотя первое голосование выявило явные симпатии делегатов к Павлу Суляндзиге.
С самого начала на пост президента Ассоциации были номинированы только эти два кандидата. Павел Суляндзига за долгие годы работы в организации снискал уважение и признание со стороны рядовых членов и руководителей общественных организаций коренных малых народов, входящих в Ассоциацию. Григорий Ледков, практического опыта работы в Ассоциации не имел и во многих регионах, представленных в Ассоциации, не был известен. Но он был представлен действовавшим в тот момент президентом Ассоциации С. Н. Харючи. Тот рекомендовал Ледкова как депутата Госдумы и лицо, приближенное к властным структурам, которое сможет обеспечить эффективный диалог с законодательной и исполнительной властью, а кроме того, возможно, и финансовое обеспечение работы Ассоциации со стороны властей и бизнеса Ямало-Ненецкого округа. Поэтому не случайно, что его поддержали в президентской администрации, Госдуме и во властных структурах Ямало-Ненецкого автономного округа. На съезде присутствовали руководители двух управлений администрации Президента, замминистра Минэкономразвития, зампред Госдумы Сергей Железняк, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
С самого начала на съезде я обратил внимание на нервозность обстановки. Камнем преткновения стала форма голосования – открытое или тайное. В кулуарах ходили слухи, что делегаты  в процессе подготовки съезда получали телефонные звонки с недвусмысленными рекомендациями голосовать за кандидатуру Ледкова, если они не хотят проблем для своих организаций.
Представителям власти, я полагаю, было бы более выгодно открытое голосование, при котором многие делегаты затруднились бы честно выразить свое мнение, не опасаясь возможных последствий. Тем не менее, большинство делегатов настояло на проведении тайного голосования. Было выдвинуто три кандидатуры: Григорий Ледков, Павел Суляндзига и явно непроходной кандидат – Анна Отке от Чукотки.

После первого тура голосования Г.П. Ледков набрал 139 голоса, Павел Суляндзига – 190. За третьего кандидата было отдано 27 голосов. Стало совершенно очевидным, что делегаты съезда с заметным отрывом от других кандидатов предпочли видеть в качестве президента Ассоциации Павла Суляндзигу. Результаты голосования были встречены громкой эмоциональной реакцией со стороны делегатов съезда.
Здесь необходимо особо отметить, что при недавней перерегистрации устава Ассоциации в Минюсте РФ для возобновления её деятельности, в устав было внесено изменение, по которому для выбора руководителя ассоциации требуется  получение кандидатом не менее двух третей голосов. Действовавшая ранее версия устава требовала простого большинства, то есть более половины голосов, которые и набрал в первом туре Павел Суляндзига.
При очевидном и явном преимуществе Павла Суляндзиги, по новым правилам ему не хватило до избрания около 30 голосов, и выборы были признаны недействительными. Был назначен второй тур выборов, в котором номинантами остались Ледков и Суляндзига. В зале физически ощущалось, что обстановка накаляется всё больше и больше. По словам С.Н.Харючи, власти округа вложили немалые средства в проведение съезда и в определённой мере отвечали за избрание президентом Ассоциации кандидата, получившего одобрение как минимум администрации округа. Они не могли допустить поражения, тем более на «своём поле». Кулуарная работа была короткой, но действенной, и результаты второго тура тайного голосования показали, что разрыв между кандидатами сократился, однако всё равно с явным преимуществом – 200 голосов против 153 – лидировал Суляндзига.
Действующий президент Ассоциации С.Н. Харючи заявил делегатам, что ситуация приобрела патовый характер, и продолжение этого голосования не принесёт победы ни одному из кандидатов, вне зависимости от количества предстоящих туров, поэтому им было внесено предложение удалить из зала приглашённых гостей и оставить лишь делегатов съезда, уполномоченных голосовать и принимать решение об избрании.
Мы находились за пределами зала и не могли судить о накале страстей за дверями. Однако, спустя непродолжительное время, группа делегатов – примерно 40–50 человек, среди которых была депутат Камчатского Законодательного собрания и президент Камчатской ассоциации коренных малых народов Татьяна Романова, – не скрывая своего возмущения, покинули зал, из которого были слышны возгласы: «Это чиновники выбирают нашего президента!»

Впоследствии прояснилось, что зал покинули делегации Сахалина, Камчатки и бóльшая часть делегации Якутии. Этим демаршем они выразили свой протест против того, что Павел Суляндзига, добровольно снял свою кандидатуру. Он отдавал себе отчёт, что в противном случае, несмотря на явную поддержку большинства делегатов, Ассоциацию ожидают большие проблемы вплоть до прекращения своего существования. Оставшиеся делегаты продолжили процесс «выборов»: были назначены новые три кандидатуры, в том числе Григорий Ледков. Последовавшим открытым голосованием Летков набрал необходимые две трети голосов.
Таким образом, мы стали свидетелями того, как, несмотря на прямой и честный выбор делегатов, оказавших явное предпочтение Павлу Суляндзиге, путём жёсткого продавливания был избран другой кандидат. Надо было видеть лица делегатов, только что проголосовавших за нового президента и выходящих из зала: на них не было и тени радости. Я уверен, подавляющее большинство осознавало, что их мнением не просто пренебрегли. Ради сохранения Ассоциации их вынудили проголосовать за кандидата, которого они не знали и не хотели видеть в качестве своего президента.
Ирония происшедшего была и в том, что приглашённые представители дипломатических миссий, экспертного сообщества целого ряда зарубежных стран стали свидетелями этого масштабного фарса. Вряд ли стоит сомневаться, что свои впечатления они представят как руководству внешнеполитический ведомств своих стран, так в международные организации, прежде всего – в Арктический совет и ООН. Возможно, то, что произошло на съезде и дает ключ к пониманию того тому, почему Россия до сих пор не поддержала Декларацию ООН о правах коренных народов!

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/44544/

59 V.B. Shustov, General Secretary, of the Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East, V.B. Shustov, General Secretary, of the Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East, | Web | 14. prosince 2015 v 11:41 | Reagovat

DISCRIMINATION AGAINST INDIGENOUS PEOPLE OF THE NORTH IN THE RUSSIAN FEDERATION

A Statement by

Social Organizations and Movements of Indigenous People of the North

[Socioeconomic conditions among indigenous people of the north have declined dramatically in recent years. In addition to long standing issues, there are new problems associated with high levels of unemployment, deteriorating living conditions, increased sickness and limited educational opportunities. These issues have long been discussed among indigenous peoples and many now believe that the only way to resolve these troubling issues is through direct negotiation with the Russian Government.
The following document has been signed by indigenous social organizations and movements listed at the conclusion of the presentation with a request by V.B. Shustov, General Secretary, of the Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East, that it be distributed widely.

We, the directors and leaders of various social and public interest groups representing indigenous peoples of the north in the Russian Federation,

in connection with the acceptance of the Russian Federation as a member of the European Council and with the adoption of the Charter of the European Council and General Agreement on Privileges and Immunities of the European Council and its protocols,

the subsequent signing of the Convention on Defense of Human Rights and Basic Freedoms, November 04, 1950 and its protocols,

the subsequent signing of the Ramok Convention for Defending National Minorities (February 1, 1995) and the new obligations of the Russian Federation toward the indigenous peoples of the North resulting from these,

accounting for the diminishing number of our peoples and the extreme climatic conditions of life in the Arctic,

stating the devastating fact that in the last century Russia has lost such nationalities as Ain, Vod, Kamasinets, Kerek, Omok, and Yug,

further stating the fact that such nationalities as the Aleut, Ket, Iganasan, Negidalets, Orok, Oroch, Tofalar, Enets, Yukagir are on the verge of extinction,

noting the abuse of political rights of indigenous peoples: in the 1989-1991 period 18 indigenous representatives were seated in the Supreme Soviet (Parliament) of the USSR and RSFSR where they developed a code of law defending indigenous rights and interests; in 1995 only two deputies were elected to the Federal Assembly (Parliament) of Russia,

further noting that the majority of the autonomous regions are no longer capable of defending the rights of indigenous peoples of the North and in the latest elections these regions experienced intense pressure from financial and industrial groups that promote interests not in keeping with the with issues facing indigenous people of the north,

stating that article 69 of the new Russian Constitution does not "guarantee the rights of indigenous peoples" because normative acts have not been passed that provide for the representative needs of our peoples: "Basic Election Right Guarantees for Citizens of the Russian Federation," "Election of Deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation," and "Formation of the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation,

noting that the Resolution "Critical Economic and Cultural Condition of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East, passed by the State Duma at its first meeting, was not followed up with appropriate action by the President or the Government of Russia while at the same time the Government remains indifferent to repeated appeals of the Association of Indigenous Peoples of the North on issues of the survival of these ethnic groups,

pointing out that our native lands are being annexed and barbarically destroyed by rapacious petroleum and natural gas, coal, gold and non-ferrous mining interests without any form of just compensation directly to organizations and indigenous enterprises of the north and this phenomena is depriving us of our lands and rights to part of the resource wealth, deprives us of our basic right - a right to life,

underscoring that the Federal Law "Basis for the Legal Status of Indigenous Peoples of Russia" was passed twice in 1995 by the State Duma: the first time on July 21, and then, with the President*s edits, on November 17th, and both times was tabled by the President of Russia, the guarantor of the Constitution,

that the reform movement of President B.N. El'tsin that was optimistically supported by indigenous peoples of the North has not met these peoples' expectations,

recognizing that the Russian Government lacks any kind of policy for the 29 endangered indigenous groups of the north that number 200,000 people, for whom the transition to a market economy is characterized by a total break down of traditional economic activities and way of life, an uncontrolled growth of unemployment and impoverishment, life threatening levels of crime and alcoholism that undermine traditional outlooks on life, sharp decline in the health of our peoples and death rates that are one and a half times the average in the country,

expressing the will of the most socially unprotected and needy ethnic groups within Russia who have become outcasts on their own land,

based upon the aforementioned facts on their political and economic situation,

we are making a statement on:

DISCRIMINATION AGAINST INDIGENOUS PEOPLE OF THE NORTH IN THE RUSSIAN FEDERATION

and address the President and Government of Russia as well as international organizations and individuals representing the interests of indigenous peoples with our appeal, and from the President and the Government of Russia, based on the fundamental rights of indigenous peoples to freedom, housing, food and education, demand the start of a negotiation process between the Government of the Russian Federation and indigenous peoples of the north as represented by its social organizations and movements in order to resolve fundamental issues essential to the survival and development of our peoples:

1. Procedures for direct compensation to organizations and indigenous enterprises compensation for the damage inflicted to the their lands and economic activities as a result of annexation and industrial development.

2. Direct licensing procedures that provide for the study of ways to develop coal / mineral deposits, production quotas and land tenure that guarantee traditional resource use and economic activities.

3. Creation of an economic development corporation for indigenous peoples of the north.

4. Negotiation procedures between the Russian Government and representatives of indigenous social organizations.

5. Creation, within the office of the President of the Russian Federation, of an fully empowered agency to advance the rights of indigenous peoples of the north.

6. Creation of a government fund to support indigenous peoples of the north.

7. Organization of a system of local, ethnic, self management bodies for peoples of the north.

8. Guaranteed minimum representation for people of the north in federal and regional representative bodies and executive branches.

9. Creation of a Department of the Arctic and appointment of a government ambassador to coordinate, at the international level, issues concerning the development of regions and peoples.

10. Federal Law "Basis for the Legal Status of Indigenous Peoples of Russia" and "Status for Peoples of the North."

11. Events marking in Russia the International Decade of Indigenous Peoples of the World 1995 - 2005.

While it is still not too late, while hope is still alive among our people, we CALL UPON the President of Russia, Chairman of the Government, Leaders of the Council of the Federation and State Duma of the Russian Federation to care fully examine the demands of our peoples and to not let them disappear from the face of the earth.**We appeal to political parties and movements, to the Russian public, to all people of good will, to whom the life and rights of every nationality is dear to SUPPORT the aims of minority peoples of the Russian North for self preservation.**In this extremely difficult time for indigenous peoples of the North we appeal to the international community and CALL UPON the Council of Europe, the UN General Assembly, the UN Commission of Human Rights, the Governments and Parliaments of the world, government and non-government organizations and institutions, all honest citizens that have contact with the higher organs of power TO SUPPORT OUR CALL in the name of survival and development of the indigenous peoples of the Arctic and preservation of their lands.
see: http://arcticcircle.uconn.edu/SEEJ/russia_indig.html

60 wiki wiki | Web | 14. prosince 2015 v 11:43 | Reagovat

Racism in Russia appears mainly in the form of negative attitudes and actions by some Russians towards people who they do not consider ethnically Russian.

Traditionally, Russian racism included antisemitism, as well as hostility towards various ethnicities of Caucasus and Central Asia.[1]: The director of the Moscow Bureau for Human Rights, Alexander Brod, stated that surveys show xenophobia and other racist expressions are prevalent in 50 percent of Russians.[2]: In 2006, Amnesty International reported that racism in Russia was "out of control" and estimated the number of Russian neo-Nazis at around 85,000 in 2008.[3]:[4]: But despite all this Russia is the second largest immigration receiver after the United States. Russia has also one of highest immigration rates in Eastern Europe.[5]:

SEE MORE:
https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Russia

61 Volya Volya | Web | 14. prosince 2015 v 11:49 | Reagovat

The petition of the oppositional party the VOLYA of discrimination against indigenous peoples of Russia
06.09.15

To the United Nations committee on the elimination of racial discrimination

We believe that the indigenous people of Russia and the All-Russian political party the VOLYA (Will) who defends the interests of the native people are being consciously discriminated, which has all the signs of a criminal offense under Art. 136 of the Criminal Code (discrimination). Indigenous people of Russia are oppressed and put in unequal conditions with foreigners because of the political course of the current leadership of the country. The VOLYA party defends the interests of the indigenous people, openly claims a violation of the civil rights and expresses its political position. But law enforcement officers and security agencies use their powers, trying to ban the party`s freedom of expression and it`s right to impart information to the population. The prosecutor's office and the Federal Security Service (FSB) qualify implementation of the party`s constitutional and internationally recognized rights to freedom of expression as a crime, which, in turn, can contain elements of a crime under Art. 285 of the Criminal Code (abuse of power).

The VOLYA (Will) party considers what is happening in Russia a disguised colonization under the mask of democracy. Media creates a verbal illusion of democracy. But in fact, the people of Russia are clearly removed from any kind of participation in country`s political life and decision making. The authorities are likely to provide the country to the use of foreigners in detriment of the native population of the country. We believe the authorities in Russia are the puppets acting under the orders of the foreign colonizer.

The colonial and discriminatory policy pursued by the government in relation to the indigenous people is as follows:

1. foreigners have appropriated everything in our country under the guise of "profitable cooperation" and "investments" (land, resources, enterprise):

95% of major Russian industry is already under the foreign jurisdiction;

Analysts of "Sberbank CIB" estimate that foreign investors own about 70% of the shares of Russian companies in free float. The paper "Kommersant" writes about it too. At the same time 28% of all investments account for 14 of the largest funds, the largest of which is The Norway's State pension Fund. One-third of active investors are the US funds, another third - funds from Europe;

http://volya-naroda.ru/news/read/?id=1872

62 Volya Volya | Web | 14. prosince 2015 v 11:52 | Reagovat

[61]: Заявление партии "ВОЛЯ" о дискриминации прав коренного народа России 02.09.15.

volya-naroda.ru/news/read/?id=1866

64 Memorial Memorial | Web | 14. prosince 2015 v 11:54 | Reagovat

Правозащитный Центр “Мемориал”

О соблюдении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Второй предварительный вариант

Москва, ноябрь 2000 г.

Информация, которой располагают сотрудники Правозащитного Центра “Мемориал”, полученная в результате полевых исследований и из других источников, позволяет утверждать, что в ряде ситуаций Российская Федерация грубо нарушает свои обязательства по Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (далее в тексте настоящего доклада — Конвенция), выполняет их ненадлежащим образом или не принимает необходимых мер, которые предусмотрены Конвенцией и проведение которых в жизнь является в существующих условиях вполне реальным. Основные проблемы остаются неизменными и столь же актуальными, как и в начале 1998 г., во время подготовки предыдущего доклада ПЦ “Мемориал”; по некоторым показателям ситуация вызывает еще большую озабоченность, чем в тот период.

Общие предварительные замечания

1) Роль государства в создании проблем дискриминации

В современной России наибольшее общественное значение имеют ситуации, в которых дискриминация является результатом действий или бездействия органов власти или их должностных лиц. Дискриминация в негосударственном секторе, в частности, в сфере найма жилья и трудоустройства, не воспринимается ни общественным мнением, ни экспертами, как существенная проблема и остается по существу не изученной.

2) Роль федеративной системы

Федеративное устройство РФ является источником многочисленных проблем в области соблюдения законности и прав человека. Органы государственной власти субъектов федерации систематически нарушают Конституцию, федеральное законодательство и международные обязательства страны; большинство проблем, связанных с этнической дискриминацией, возникает по вине региональных органов власти. Федеральные органы государственной власти реально имеют ограниченные возможности воздействовать на органы власти субъектов федерации, но и эти возможности практически не используются. Региональные структуры федеральных органов исполнительной власти оказываются фактически в подчинении региональных властей, и федеральные власти не принимают необходимых мер для того, чтобы заставить их соблюдать нормы федерального законодательства. Во многих ситуациях федеральные органы государственной власти не только не реагируют на нарушения законности властями регионов, но и открыто демонстрируют солидарность с подобными действиями.

3) Особенности законодательного, административного и академического подхода к этническим отношениям в РФ

Традиционно в СССР этническая принадлежность (“национальность”) человека воспринималась как его/ее неотъемлемый атрибут и не как частное дело, а как предмет государственного интереса, и потому подлежала обязательной официальной фиксации: во внутренних паспортах, свидетельствах о рождении и других личных документах. Этническая принадлежность индивида не была делом свободного личного выбора, и записывалась по национальности родителей, только потомки этнически смешанных браков могли выбирать национальность одного из родителей. При этом “национальность” не существовала как юридическое понятие: этот термин присутствовал без какого-либо толкования не в законах, а только в подзаконных актах исполнительной власти, включая "Положение о паспортной системе в СССР" 1974 г. и внутренние инструкции МВД.

Конституция РФ 1993 г. признает право каждого на выбор и указание своей национальной (этнической) принадлежности (ст.26). В 1997 г. на основании Указа Президента и Постановления Правительства РФ началась выдача паспортов гражданина РФ нового образца, где отсутствует графа “национальность”. Федеральный Закон “Об актах гражданского состояния” от 15.11.1997 исключил графу “национальность” из личных документов. В 1999 г. были приняты законы “О гарантиях прав коренных малочисленных народов” и “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”, в которых индивидуальная этническая принадлежность была признана правообразующим обстоятельством.

/....../     http://www.memo.ru/hr/discrim/ethnic/discr00.htm

65 Memorial Memorial | Web | 14. prosince 2015 v 11:56 | Reagovat

[64]: Путин уничтожает народы России - YouTube
Video - дискриминация коренных народов в России▶ 5:08
https://www.youtube.com/watch?v=6JJ8QGq74kg

66 retrans retrans | Web | 17. prosince 2015 v 21:02 | Reagovat

ROZPAD RUSKA /
Распад России — как это будет

Первый этап распада России произойдет уже в 2017 году, когда недовольство всколыхнёт Северо-Кавказский регион на фоне глубокой стагнации в российской экономике. Активную поддержку новоиспеченным государствам будет оказывать Турция.
Первой отделится Чечня – самый моноэтнический регион России с минимумом русского населения. После прекращения вливания средств из Москвы для Чечни, и так во многом фактически независимой, исчезнет дальнейший смысл считаться частью России на бумаге. Чечня станет сильным военным государством, гегемоном на Кавказе.
Дагестан отделится от России также в числе первых, сразу после Чечни. Дагестан в 19-м веке породил самого опасного противника России – мюридов Шамиля (для войны с Шамилем каждая семья России отправила на войну солдата или офицера, среди которых писатели Лермонтов и Лев Толстой).
3 миллиона человек, из которых всего 3% русских, не дают никакого шанса Москве властовать над этим регионом в будущем.
Дагестан примет ваххабитскую идеологию для борьбы с коррупцией и казнокрадством.

Еще одно государство на Кавказе – Кабарда – родится при объединении Карачаево-Черкессии с Кабардино-Балкарией и Адыгеей.
В Кабардино-Балкарии большинство составляют кабардинцы (черкесы). Население – чуть меньше миллиона.
Кабардино-Балкария станет основой нового мусульманского государства на Кавказе. Адыгея, имея население всего 440 тысяч человек, не может претендовать на статус отдельного независимого государства, поэтому присоединиться к Кабардино-Балкарии.
Большинство в Адыгее составляют русские, адыгов (черкесов) всего четверть, тем не менее, возможен исход русского населения с территории Адыгеи.
В Карачаево-Черкессии живет 470 тысяч человек, большинство из них — карачаевцы (мусульмане).
Все они войдут в новое государство на Кавказе – Кабарду.
В 18-19 веках мужественная Кабарда 80 лет противостояла российской агрессии – дольше, чем любой другой народ Евразии.

Ингушетия, ввиду малочисленности населения (300 тысяч), присоединится к Чечне.

Северная Осетия, где 65% составляют осетины, воссоединится с Южной Осетией и составит новое государство – Алания, но с великой тысячелетней историей.
Предки осетин аланы – создатели постантичной Европы. Они воевали в Африке, Испании, Галлии, Балканах и на Ближнем Востоке. Аланы храбро противостояли Орде. Для расправы и уничтожения Алании ордынские ханы активно привлекали московских рабов.

На все северо-кавказские мусульманские государства большое влияние будет оказывать Турция. Для защиты от России эти государства вступят с Турцией в военно-политический союз. Цель Турции – отрезать Россию от Черного моря для гарантий безопасности всех энергетических и торговых связей между Азией и Европой.
Абхазия вернётся к Грузии.
Для ослабления кавказских государств и противодействия росту влияния Турции ФСБ создаст в горах Кавказа террористическое теократическое государство – ИГИЛ, с которым не смогут справиться даже кадыровцы.

В 2018 году пройдет вторая волна распада России — восстанут нефтегазовые регионы России.
Тюменская область с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами как главный из нефтегазовых регионов станет независимой и сама будет торговать своей нефтью.
Коми, как нефтегазовая республика, тоже отделится очень быстро, чтобы не делиться с Москвой доходами от нефти и газа. Все они обратятся за военной помощью США, которые возьмут их под своим протекторат для регулирования цен на углеводороды в мире.
После отделения Тюменской области начнут отделяться зауральские регионыРоссии.
Они начнут понимать, что преобразование в независимые государства позволит снять с них бремя антироссийских санкций и вывести на новый уровень международную торговлю, способствующую развитию экономики региона.
Они также будут равняться на США для противодействия влиянию Китая.

Тува, где большинство составляют тувинцы, одной из первых объявит о независимости в 2018 году. Тува до 1944 года была независимой Тувинской Народной республикой, в 1944 году присоединилась к СССР, поскольку опасалась, что Китай начнет претендовать на ее территорию.
Китай не признавал Тувинскую Народную республику. В этот раз Китай ее поддержит.
Потому что рано или поздно эта территория вернется в Китай. Тува будет независимой не более 15-20 лет.
Якутия, где большинство составляют якуты, станет отдельным государством. Впоследствии Якутия станет одним из приоритетным направления эмиграции китайцев.
Камчатский край объединится с Чукотским АО, Магаданской областью и северной частью Хабаровского края, которая в отличие от южной не отойдет Китаю. Это государство будет находиться под влиянием США и иметь тесные связи с Аляской и Канадой.
Южная часть Хабаровского края станет территорией КНР. Забайкальский край также отойдет к Китаю. Еврейская автономная область с центром в городе Биробиджан войдет в состав Китая. Китай быстро заселит свои новые территории и китайское население станет преобладающим на этих территориях. давно экономические связи с Китаем сильнее, чем с Россией из-за плохого транспортного сообщения.
Приморский край с административным центром в г. Владивосток станет независимым русским приморским государством. Независимость Приморью будет гарантирована Японией и США. Жители Приморья наконец смогут начать жить нормальной жизнью, выезжая на заработки в Японию, Аляску и Канаду.
В Бурятии — 30% бурятов и 65% русских. Тем не менее, удаленность от Москвы делает данную республику уязвимой к восстаниям и обретению независимости.

Бурятия может также присоединиться к Китаю.
Треть населения Алтая составляют алтайцы — народности, близкие к монголам. Их численность увеличивается с каждым годом, и к 2018 году их будет уже 38%. Тем не менее, население Алтая совсем небольшое. Если даже Алтай обретет независимость, то его в будущем поглотит Китай или Монголия.
Красноярский край объединится с Иркутской областью и станет одним из крупнейших по площади на территории бывшей России государством: Красноярской народной республикой со столицей в городе Красноярск.
Остров Сахалин с Курильскими островами вернется Японии.
Омская область объединится с Новосибирской, Томской и Кемеровской и будет новое государство. Как вариант, часть Омской области отойдет Казахстану.
В Хакасии население небольшое – всего 530 тысяч, из них хакасов – всего 12%, так что Хакасию скорее всего ждет присоединение к Красноярской Народной республике, а не независимость.

Амурская область отойдет Китаю.
Алтайский край (не путать с Алтаем), где большинство населения – русские, будет независимым. 2,3 миллиона населения – достаточно для отдельного государства.
В 2020-2025 гг. продолжится распад России. Перемены заденут и европейскую частьРоссии.
Сначала отсоединится Чувашия, где 2/3 населения составляют чуваши. Республики Марий Эл и Мордовия присоединятся к Чувашии.
Карелия вернется в Финляндию и в разы улучшит свой уровень жизни.
В Татарстане проживает почти 4 миллиона человек, больше половины из которых – татары, исповедующие ислам. На данный момент национализм в Татарстане задушен мощными дотациями.
При прекращении дотаций Татарстан станет независимым исламским государством, дружественным с Турцией.
Турция будет активно поддерживать независимость всех тюркских народов на территории бывшей России, для того, чтобы новоиспеченные страны в дальнейшей вошли в зону турецкого влияния.
В Ульяновской области достаточно высокий процент татар. Возможно присоединение этой области или ее части к Татарстану.
В Башкортостане по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: русских — 36,1 %, башкиров — 29,5 %, татар — 25,4%. Можно увидеть, что большинство – это не русские,а исповедующие ислам суннитского толка башкиры и татары.
Ситуация в Башкортостане аналогична Татарстану: снижение объема дотаций может привести к вспышкам национализма. Башкортостан отделится от России еще до 2021 года.
4 миллиона человек достаточно для формирования стабильного независимого исламского государства.
Возможно, это будет общее государство Башкортостана и Татарстана.
Пермский край с населением 2,6 миллионов человек тоже отделится как один из нефтегазовых регионов.

Pokračovanie:

http://retrans24.blogspot.sk/2015/12/blog-post_24.html
http://2.bp.blogspot.com/-V5d4C246f3U/VnE2N5htgbI/AAAAAAABcJA/y905RutXzGk/s1600/2015-12-16_11-57-49.jpg

67 RUKHSHONA NAZHMIDINOVA RUKHSHONA NAZHMIDINOVA | Web | 19. prosince 2015 v 9:12 | Reagovat

User Generated Racism: Russia’s media and migrants
ETHICS AND QUALITY, SPECIALIST JOURNALISM • BY RUKHSHONA NAZHMIDINOVA

On October 18, after a violent anti-migrant rally in Moscow’s Birulevo district, the radio station “Vesti FM,” part of All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (ВГТРК), launched the Migrant Moscow (Москва Мигрантская) project  – an application designed to show the locations of large groups of allegedly illegal migrants on an interactive map.

The map could be updated not only by journalists but by anyone who downloaded the application and is interested in the topic. The app’s creators avoid mentioning the reliability of their sources and how, if at all, the information can be confirmed. Some of the information collected was labeled “according to radio listeners” while in other cases no source was indicated. One area was captioned simply as “potential working places for migrants.”

The project was an incendiary one: it was launched just a few days after the Birulevo riot, at a time  when the attitude towards ‘foreigners’ in Russia was febrile and aggressive. At least two immigrants had been killed in Moscow in the days after the riot and the vice president of the Migrants Federation, a pro-migrant pressure group, was shot and wounded by an unknown woman near his apartment.  In this climate, the Migrant Moscow project appeared to be taking the concept of user generated content and social media, and turning it into a weapon of racism.

User Generated Racism: Russia’s media and migrants
NOVEMBER 20, 2013 • ETHICS AND QUALITY, SPECIALIST JOURNALISM • BY RUKHSHONA NAZHMIDINOVA

1
On October 18, after a violent anti-migrant rally in Moscow’s Birulevo district, the radio station “Vesti FM,” part of All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (ВГТРК), launched the Migrant Moscow (Москва Мигрантская) project  – an application designed to show the locations of large groups of allegedly illegal migrants on an interactive map.

The map could be updated not only by journalists but by anyone who downloaded the application and is interested in the topic. The app’s creators avoid mentioning the reliability of their sources and how, if at all, the information can be confirmed. Some of the information collected was labeled “according to radio listeners” while in other cases no source was indicated. One area was captioned simply as “potential working places for migrants.”

The project was an incendiary one: it was launched just a few days after the Birulevo riot, at a time  when the attitude towards ‘foreigners’ in Russia was febrile and aggressive. At least two immigrants had been killed in Moscow in the days after the riot and the vice president of the Migrants Federation, a pro-migrant pressure group, was shot and wounded by an unknown woman near his apartment.  In this climate, the Migrant Moscow project appeared to be taking the concept of user generated content and social media, and turning it into a weapon of racism.

Moskva Migrantskaya - karty6
Screenshots: The map when the project was announced (on the left) compared to the same map on October 23 (middle) and November 20 (right).
In November the project shut down after a group of activists started a petition demanding to close the “extremist project.” The authors of the petition argue that the project itself violated the criminal code by “kindling international and social hostility,” “humiliating human dignity,” and “calling for mass riots.”

But the site is still available and was updated again yesterday with information from the Federal Migration Service pointing out to new locations on the map.

The entire incident highlights the Russian media’s erratic, sometimes irresponsible attitude to race relations and crime.

Portrayal of Migration and Migrants in the Media

There is no direct evidence linking media coverage to the growing hostile attitude toward foreigners, but the rise of the nationalistic mood seems to go hand-in-hand with the skewed coverage of migrants and migration in the Russian media. Pro-government media often cite data from the Interior Ministry and claim it says that more than half of the crime, particularly in big cities, is committed by foreigners. In fact, the official website of the Ministry says less than three percent of the total 1.3 million crimes have been committed by foreign citizens or stateless people in 2013.

The Head of the Federal Migration Service of the Rostov Oblast Viktor Solodovnikov said in an interview to Ytro.ru that confusion often arises as a result of misunderstanding the term “migration” itself, which includes internal migration within Russian Federation. But whether it is simple ignorance or deliberate distortion of facts, the tone in the media is becoming increasingly hostile towards certain groups of international migrants. The nationality of a suspect or convicted criminal is often revealed in the headline of a story if they are from Central Asian or the Caucasus. The same does not apply when the reported crime is committed by a Russian, Ukrainian, or other more ‘slavic-looking’ national.

A 2007 study of media coverage of migrants by Tatyana Skrebtsova, a researcher at Saint-Petersburg State University, shows that the image of a labor migrant in Russia is mostly negative, depersonalized, and usually only refers to migrants from Caucasus and Central Asia, while the more Slavic looking Ukrainians and Moldavians are not subjected to negative stereotypes.

The most commonly used stereotypes, according to Skrebtsova, are mainly people of Caucasian or Central Asian region with unpleasant physical appearances who are infected with dangerous diseases, speak little or no Russian, create social problems for Russian citizens, and damage the economy of Russia by sending money to their home countries. Skrebtsova points out that the content is semantically very similar to the components of racist ideology described by Teun A. van Dijk in 1989.

Skrebtsova writes that media coverage of migrants is becoming more emotional over time. The language used by the media often uses terms such as “crowds of drug dealers,” “occupants,” “bringing death and destruction to Russia,” “destroying the local population.” Migrants are more often than ever described using such adjectives as legal/illegal, wanted/unwanted, good/bad, useful/useless/harmful.

Journalists in traditional media are pressurized by their news organisations to write according to these stereotypes, whether they believe in them or not, leading Skrebtsova to conclude that agenda setters in Russia are deliberately presenting the issue of labour migration in Russiain a value-laden, emotional manner, instead of looking at the case through the prism of law and reason.

Source used in this article: Tatyana Skrebtsova (2007) “Image of a Migrant in Contemporary Russian Media” (Образ Мигранта в Современных Российских СМИ) in Political Linguistics (Политическая Лингвистика),3/23, Ekaterinburg, p.p. 115-118

================
More: http://en.ejo.ch/ethics-quality/user-generated-racism-russias-media-migrants

68 Сибирский Державный Союз Сибирский Державный Союз | Web | 19. prosince 2015 v 9:28 | Reagovat

Сибирский Державный Союз:

В Татарстане снова потребовали суверенитета

http://www.novayagazeta.ru/news/1698215.html

69 Сибирский Державный Союз Сибирский Державный Союз | Web | 19. prosince 2015 v 9:30 | Reagovat

[68]: В российском Татарстане потребовали суверенитета для республики
28.11.2015

Общественные активисты провели конференцию, на которой потребовали восстановить Конституцию 1992 года, утверждающую Татарстан суверенным государством
Добавить в блокнотПоделиться:Поделиться в Facebook Поделиться в Вконтакте Поделиться в Twitter Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Google+
В российском Татарстане потребовали суверенитета для республики
Фото - tatar-inform.ru
В Казани общественные активисты провели конференцию, на которой приняли резолюцию с требованием суверенитета для республики Татарстан, одного из субъектов Российской федерации. Об этом сообщает Новая газета.

Организатором конференции "Проблемы государственности Татарстана" выступил Всетатарский общественный центр (ВТОЦ). В разосланном приглашении название мероприятия формулировалось несколько иначе, и упор делался на вопрос: "Как сохранить пост президента Татарстана". С него и началось обсуждение, в котором приняли участие гражданские активисты, ученые, бывшие и нынешние депутаты разных уровней. Ранее федеральный закон России упразднил наименование "президент" для глав республик, и на сегодняшний день его сохраняет только руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Закон требует до конца 2015 года изменить это наименование на какое-либо другое.

Выступавшие на конференции заявили, что республика заслуживает расширения своих прав и повышения самостоятельности в ведении своих дел. В частности, сама может определять, как должно именоваться ее высшее должностное лицо. Так как в сентябре население Татарстана избрало Рустама Минниханова именно президентом - следовательно, им он и должен оставаться. Также участники конференции жаловались на невозможность получить образование на татарском языке.

В итоге участники конференции приняли резолюцию, в которой предложили Госсовету республики восстановить основополагающие статьи Конституции Татарстана 1992 года, в которых утверждалось: Татарстан является суверенным государством и субъектом международного права, законы Татарстана обладают верховенством на всей его территории, земля и недра республики являются общенародным достоянием. После восстановления этих статей предлагается ввести мораторий на изменение Конституции Республики Татарстан сроком на 5 лет. Также принято предложение обратиться в Госдуму с "законодательной инициативой о внесении в Федеральный Закон № 406-ФЗ поправок, позволяющих сохранить пост президента республикам, народ которых высказался за сохранение поста президента".

Напомним, в период распада СССР существовала вероятность выхода Татарстана из состава России. В августе 1990 года Верховный Совет Татарской автономной советской республики принял Декларацию о государственном суверенитете. В связи с августовским путчем 1991 года руководство республики взяло курс на установление самостоятельной государственной политики. 24 октября 1991 года был принят Акт о государственной независимости Татарстана, а спустя два месяца была введена своя эрзац-валюта - татарские купоны. В марте 1992 года большинство жителей республики на референдуме проголосовали за провозглашение государственного суверенитета республики. В мае Верховный Совет Татарстана провозгласил республику суверенным государством. В ноябре 1992 года была принята Конституция, провозглашающая Татарстан суверенным государством.

Однако после двух лет переговоров в 1994 году Татарстан все же подписал договор о разграничении полномочий с федеральным правительством РФ, а в 2002 году Конституционный суд РФ заставил Госсовет Татарстана изменить содержание Конституции республики от 1992 года.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net

70 Михаил Михайлов Михаил Михайлов | Web | 19. prosince 2015 v 9:33 | Reagovat

ТАТАРСТАН ГОТОВИТСЯ ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ РОССИИ?

Во времена СССР количество русских и татар в ТАССР было примерно одинаковым. Оба народа в общем жили дружно, в быту не разделяясь особо по национальному признаку. Как выразился Владимир Владимирович Путин, "Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится". Судя по информации нынешних СМИ, там и сейчас дела идут неплохо: заводы работают, поля засеваются, культурная жизнь, что называется, бьет ключом. Только настораживает то, что по итогам недавней переписи населения, в современном Татарстане русских проживает 39,7%, а представителей титульной нации – уже 53,2%. А тема начавшегося мощного всплеска национализма и сепаратизма в республике, похоже, официально находится под запретом.

Сегодня мало кто помнит события 1991 года в Казани. Тогда толпы народа, ошалевшего от внезапной свалившейся будто бы с неба вседозволенности, с криками "Азатлык!" ("Свобода!" по-татарски), избивали в кровь подвернувшихся под руку «чужаков». Местная милиция спокойно взирала на этот беспредел, как не обращала внимания и на повсеместно развернутые плакаты  "Татарстан - независимое государство", "Русские, убирайтесь вон из республики!",  "Детей от смешанных браков - в крематорий!".

Может быть, те опасные времена канули в Лету и сегодня мало кто в сегодняшнем Татарстане подвержен вирусу национализма? Вовсе нет, например, совсем недавно одна пламенная татарская журналистка во всеуслышание объявила всех русских оккупантами. За что, конечно же, «пострадала» - начальство перевело ее на другую должность, с повышением.

Впрочем, это еще цветочки. Лидер националистической организации «Правые татары» вполне свободно и открыто разъясняет народу свои цели и задачи: независимый Татарстан не только в нынешних границах, но и с присоединением ряда областей России, Тюменской, например. И других, на территории которых когда-то располагалась Золотая Орда.

Нечто похожее излагают  руководители Татарского общественного центра (ТОЦ), а также «Милли Меджлиса» - «национального правительства в изгнании», куда входят как российские татары, так и зарубежные. Не отстают от старших в вызывающей националистической риторике и более юные сепаратисты, такие, как члены Союза татарской молодежи "Азатлык". Много их, много…

Что же предпринимает в этой связи руководство Тататрстана, кстати, более чем на 90 процентов состоящее из представителей, так сказать, коренной нации? На словах, конечно, всемерно осуждают. Но вот о чем рассказал  Наиль Набиуллин в интервью ИА REGNUM: в последнее время уличные акции возглавляемой им организации «Азатлык» стали активно освещать местные издания, входящие в республиканский государственный холдинг «Татмедиа».

О каких акциях идет речь? Например, пикет у посольства Турции, расположенного в центре Казани. Как сообщают местные СМИ, он проходил под лозунгами: «Турция! Окажи помощь тюркским народам России в сохранении своих прав и традиций!», «В России идет языковой, духовный, культурный и тихий геноцид тюркских народов! Турция, не молчи!»

Кстати, ни дня не прослуживший в армии, отчаянно «косящий» от нее вот уже 5 лет Набиуллин в военном отношении мыслит вполне себе масштабно и стратегически. Он утверждает, например, что сразу же после объявления Татарстаном независимости, Россия попытается ввести туда войска. Которые будут, мол, тут же остановлены как местными вооруженными силами, так и боевыми соединениями НАТО, куда республика тут же вступит.

Думаете, просто не стоящий внимания  бред неадекватного юноши?  Увы, во-первых, эти идеи разделяют и другие представители местных националистических движений. А во-вторых, печальный опыт прежних лет показывает, что от подобных эпатажных выступлений доморощенных лидеров, до кровавых трагедий, жертвами которых становятся десятки тысяч людей – не так уж много шагов.

Информационная поддержка татарских националистов идет не только на местном уровне. Известно, что распространять информацию им активно помогает радио "Азатлык", редакция которого находится в Праге и деятельность которого официально финансируется Конгрессом США. Ну а оплачиваемые из того же источника многочисленные поездки татарских оппозиционеров за рубеж – вообще как бы мелочи, не стоящие внимания.

Ох, как хотелось бы верить в то, что вышеприведенные призывы не затрагивают потаенных струн в душах нормальных жителей республики, татар по национальности. Которые, если верить СМИ, по-прежнему хорошо относятся к русским и отделяться от России не желают. Ведь нередко читаешь в Интернете:

«На «уровне улицы», в быту никаких проблем между татарами и русскими нет. Я бывал в разных частях страны, мне есть с чем сравнить. Например, в городке Алагир на Кавказе, когда я заходил в кафе, наступала тишина. Без провожатого из местных в тех местах было очень неуютно. Чувствовал себя единственным «белым» человеком, на котором сосредоточено всё внимание. Не очень любят чужаков и в Бурятии. В Татарстане ничего подобного не замечал.»

«Какие-то факты ущемления русскоязычного населения Казани в сфере обслуживания, торговли, медицины и тому подобное я не замечал. На среднем и низшем уровнях общества (тех, в которых вращаюсь) противоречий и конфликтов нет. Все говорят на русском.»

Но долго ли продержится присущий местному населению здоровый интернационализм под мощным напором националистической пропаганды? Ведь людям обещают на чистом, что называется, глазу: как только отделимся от России, сразу же станем довольными, богатыми и счастливыми. Несмотря на то, что уже многие наступали на эти грабли, такие посулы по-прежнему действуют на умы и чувства людей. Не говоря о том, что очень уж приятно почувствовать себя неким высшим существом, сверхчеловеком по праву рождения и крови.

Борьба за отделение от России ведется пока преимущественно психологическая. Но уже начинают приходить из республики тревожные сообщения, говорящие в пользу возможного «горячего» развития ситуации.

«По информации ИА REGNUM, в Казани замечены автомобили с символикой международной террористической организации  «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»). Машины видели возле Центрального рынка города. На лобовых стеклах были прикреплены флажки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», деятельность которой на территории России запрещена.

Автомобили принадлежали группе бородатых мужчин, которые отказались представиться, но ответили, что на флагах, прикреплённых к их машинам, по-арабски написан символ исламской веры «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк Аллаха». Бородачи заявили журналисту, что «Татарстан вскоре тоже станет частью халифата».

71 Гавриил Державин Гавриил Державин | Web | 29. prosince 2015 v 11:18 | Reagovat

Оленевод уложил двух менеджеров "Газпрома" одним выстрелом в целях самообороны (24 декабря 2015)

Оленевод из Ямало-Ненецкого округа Даниэль Пяк заявил следствию, что застрелил двух менеджеров «Газпрома» в целях самообороны, сообщает источник LifeNews в правоохранительных органах.

Оленевод уложил двух менеджеров фото: Геннадий Черкасов
По словам Пяка, он со своими тремя братьями объезжал пастбища оленей, когда рядом с одним из них увидел двух приехавших из Нового Уренгоя сотрудников газовой компании: 34-летнего начальника установки получения дизельного топлива Дениса Свистунова и 35-летнего начальника ремонтно-механических мастерских Андрея Ходакова.

Оленеводы попросили газпромовцев уехать, объяснив, что это земля принадлежит семейству Пяков как представителям малых коренных народов, однако в итоге разгорелся конфликт. Убийца утверждает, что представители «Газпрома» были пьяны и первыми выстрелили в его братьев.

Сам же 22-летний Даниэль Пяк стрелял в ответ, причем одним выстрелом попал сразу в двух человек.

Он не стал проверять их состояние, решив сразу отвезти братьев в чум, где выяснилось, что те получили легкие ранения.

Оленеводы не стали извещать полицию, в итоге трупы газпромовцев были обнаружены только через два дня, 21 декабря, их отправившимися на поиски родственниками.

Сейчас Пяк задержан, против него возбуждено дело об убийстве двух лиц. Денис Пяк госпитализирован с ранением плеча, третий брат, задетый пулей по касательной, остается в тундре.

72 Олег Леусенко Олег Леусенко | Web | 4. ledna 2016 v 12:54 | Reagovat

Ну, а когда российская армия покидает Восток и эшелонами катит на Запад, оставляя Сибирь, то это тысячное подтверждение того, о чём мы говорили: Сибирь сдаётся Китаю!

Так что, сибиряки - начинаем изучать китайский?
=======================================
Закон сохранения гласит, что если что-то куда-то прибывает, то оно непременно откуда-то убывает. Сейчас идут сообщения о том, что к границам Украины и вообще, в европейскую часть РФ, перебрасываются войска из Сибири, в основном — из Забайкалья.
В совковые времена, Забайкалье было напичкано войсками, укрепрайонами и военными базами. Это было вызвано близостью китайской границы и горьким опытом, когда китайцы очень быстро переходили из категории «братьев» в категорию «враги».
Что характерно, советской армии противостояла НОАК, намного хуже оснащенная имевшая преимущество исключительно в живой силе. Абсолютно все вооружение СА опережало более чем на поколение китайское. Тем не менее, Совок очень серьезно относился к возможности конфликта именно на этом участке. Такое внимание было обусловлено тем, что от Байкала и до Дальнего Востока, существовала только одна железная дорога, по которой можно перебрасывать военные грузы. Позже была проложена Байкало-Амурская магистраль, но она была пущена под занавес совка и работала не так, как планировалось, ибо на ее трассе оставалось множество временных сооружений, которые требовали многих лет доводки до ума.
Собственно говоря, Китаю достаточно перерезать эти две нитки железной дороги и все, что восточнее — само упадет в их руки. По здравому разумению, перевооруженная новейшим оружием НОАК, должна вызывать куда большее беспокойство со стороны РФ. Кроме армии, Китай полностью изменил свою приграничную инфраструктуру. Теперь у границы с РФ — разветвленная сеть автомобильных и железных дорог. Любой военный скажет, что часть автодорог имеют ярко выраженный рокадный характер. То есть, Китай уже имеет армию, оснащенную лучше российской, более многочисленную, а приграничные коммуникации подготовлены к возможности маневренной войны.
При таком раскладе, РФ просто обязана иметь нечто адекватное со своей стороны границы. На самом деле, ситуация прямо противоположная. С развалом совка, забайкальская группировка войск, была существенно урезана и оборона этого участка границы, стала носить очаговый и эпизодический характер, при полном разрушении вменяемой логистики. Все, что осталось, было стянуто в несколько мест и стало удачной мишенью для возможного огневого поражения.
Но теперь происходят еще более показательные события. Даже эти немногочисленные группировки войск, выводятся в европейскую часть РФ. Это можно называть как угодно, но то, что граница открывается, не вызывает никаких сомнений. Бездумное ослабление армии, стоило Украине очень многого. Теперь РФ делает ровно то же самое на юго-востоке теперь уже своей страны. На первый взгляд это кажется абсурдом, но ближайшее рассмотрение ситуации, дает некоторые ориентиры для ее понимания.
Итак, Сибирь и Дальний Восток РФ, переживают самый массовый отток населения за всю историю. Создается положение популяционного вакуума, когда население просто не может существовать автономно, а коммуникации с центром фактически перекрыты. В самом деле, поездка даже из Читы в Москву будет стоить всех сбережений простой семьи, поэтому в центр едут один раз — навсегда. Те, кто остался, вынуждены приспосабливаться и пользоваться тем, что есть на месте. А на месте оказывается весь товар уже китайского производства. Поездки в Китай становятся вполне доступными по цене и комфортными по исполнению. Мало того, перелет до Москвы из китайских аэропортов вдвое, а то и втрое дешевле прямого из той же Читы или Хабаровска! Люди завязывают коммерческие отношения с китайцами и даже ездят туда отдыхать, а многие уже купили там себе жилье и отправили детей на учебу не в Москву или Питер, а в Китай. Понятно, что при таком раскладе, очень многие уже сейчас могут общаться на мандарине. И еще важный момент. Сравнение китайской системы государственной власти и российской, приводи к однозначному выводу — с российской властью жить нельзя. Так что люби уже ассимилированы в китайский образ жизни.
С другой стороны, РФ демонстрирует полную импотенцию в вопросе развития этого региона. Фиаско «Силы Сибири» говорит о том, что Россия уже не в силах вести эффективную торговлю богатствами Сибири даже в топовых позициях. Мало того, уже понятно бессилие метрополии просто что-то там добывать и доводить до ума. Это говорит о том, что Россия уже утратила способность эффективного хозяйствования и управления этим регионом. Это — объективная реальность и что-то изменить уже невозможно ибо денег на это нет, а привлечь инвестиции,на приемлемых условиях — невозможно, ибо нормальный инвестор в Путинскую Россию уже никогда не пойдет. Но туда пошел Китай. Причем, пошел так, как никакой другой инвестор пойти просто не смог бы. Китай взял в концессию на 50 лет, гигантские по площади территории, которые, в частности, пересекают упомянутые выше ветки ЖД. Причем, на этих территориях приостанавливается действие конституции РФ. Кроме того, Китай настоял на том, что осваивать эти территории будут китайские предприятия и китайские граждане, которые получают свободный и неограниченный доступ к этим территориям. Любой студент юрфака первого года, изучающий курс конституционного права, четко скажет, что речь идет об утрате суверенитета над частью территории РФ. Как мы отмечали выше, это отсекает весь Дальний Восток от Центра. Теперь эти коммуникации находятся в руках китайцев. То есть, над частью территории суверенитет уже утерян, а остальная часть утеряет его в ближайшее время и население к этому уже готово, а многие даже хотят уйти в Китай. Фактически, Китай повторяет совковый фокус с Калининградом, который был оккупирован сроком на 50 лет. Как известно, союзники вывели свои войска из Германии еще в 90-х ибо срок оккупации вышел, а РФ так и сидят на месте. Теперь Китай сделал ту же самую подачу и даже если РФ просуществует 49 лет, то выставить оттуда Китай уже не получится. Но все будет проще.
Путин, понимая тот факт, что Россия уже просто не может содержать ДВ и большую часть Сибири, завтра или послезавтра все равно ее утратит. Если это неизбежно, то надо это сделать с прибылью. С учетом того, что официальные концессионные платежи вызывают смех до слез, то становится очевидным факт оплаты сделки по-черному, лично нескольким должностным лицам РФ. Понятно, что берут по чину и самый жирный куш достался лично Путину.
Отметим, что пробные камешки по передаче островов и небольших участков земли Китаю, были брошены еще лет 10 назад. Всего несколько человек возмутились этому делу, остальные же аплодировали стоя. Концессия — второй, но отнюдь не последний шаг. Следующим номером программы, будет аннексия Дальнего Востока. Китайцы — специалисты в применении принципа «мягкой силы», а потому вполне допускают, что внешне крепкий режим Путина, может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств. Они понимают, что к власти могут придти люди, которые объявят все путинские сделки изменой и попытаются вернуть отданные Китаю земли. Предвидя эту возможность, Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии. У Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота — Китай, поэтому он обязан выполнить требования Пекина.
Таким образом, и без того обескровленное Забайкалье, прямо на наших глазах проходит стадию тотальной демилитаризации с полным выводом войск РФ за тысячи километров, под любым предлогом, чтобы сами военные не спохватились или кто-то не уличил Путина в измене. Так что Путин скоро получит еще один всемирный титул. До этого он обладал первенством в номинации — крупнейший в истории распильщик бюджета, где оставил позади как знаменитых казнокрадов, так и просто самых богатых людей. Свои нажитые непосильным трудом $250 млрд, сделали Путина недосягаемым для всех. Теперь же он готовится стать правителем, который за мзду слил самую большую территорию своей страны. Если площадь ушедшая Китаю окажется больше Аляски, то РФ может гордиться своим выдающимся сыном. Такого разностороннего таланта история еще не знала!
Джерело публікації: "Олег Леусенко"

http://www.town.org.ua/news/21154-putin-sdet-vostok-rf-rossiiski-rmii-pokidet-sibiry

74 Олег Леусенко Олег Леусенко | Web | 4. ledna 2016 v 12:56 | Reagovat
75 Jong Kim Jong Kim | Web | 6. ledna 2016 v 12:31 | Reagovat

Jong Kim (https://www.facebook.com/jong.kim.33483903)
6 leden v 7:12

Если так дело пойдет дальше, то скоро китайцы и границу России будут вместо нее охранять :
Администрация приграничного китайского города Хуньчунь планирует помочь России построить новый и современный пограничный переход в Хасанском районе. На данный момент пункт пропуска в Краскино не устраивает китайскую сторону, сообщает ИА «Дейта».

Россия и Китай стремятся наладить международные отношения, однако, для этого им не хватает современных технологий, которые позволяют без проблем пересекать границу государств.

Мэр города Хуньчунь Ким Чунь Шань заявил, что обновление пограничного перехода Краскино будет происходить совместными силами России и Китая.

«Честно говоря, состояние пограничной инфраструктуры со стороны России оставляет желать лучшего. Мы, конечно, сейчас крайне озабочены ее состоянием и пытаемся договариваться с Хасанским районом, чтобы в дальнейшем мы смогли принимать участие в строительстве. Мы думаем, что уже совсем скоро наш совместный план будет претворен в жизнь», - заявил Ким Чунь Шань.
ЭПИ "Дейта"
====================================

http://deita.ru/news/society/05.01.2016/5041358-kitaytsy-obustraivayut-rossiyskuyu-granitsu/
    ========================== :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D

76 ŽIVOT ŽIVOT | Web | 8. ledna 2016 v 22:24 | Reagovat

Čína nezabudla, ako prišla o východnú Sibír: Prinúti Rusko, aby jej ju vrátilo?
V minulosti patrila Číne veľká časť východnej Sibíri vrátane ostrova Sachalin. Dnes je toto obrovské územie súčasťou Ruska. Čína má však dobrú historickú pamäť, na krivdy nezabúda. Trpezlivo čaká.
Čína nezabudla, ako prišla o východnú Sibír: Prinúti Rusko, aby jej ju vrátilo? 11 fotografií v galérii
Zvláštne „priateľstvo“ medzi Čínou a Sovietskym zväzom kulminovalo v roku 1969, keď...

V máji tohto roka Rusko a Čína podpísali dohodu o budúcich dodávkach ruského zemného plynu do Číny. V priebehu 30 rokov má podľa tejto dohody tiecť každoročne zo Sibíri do Číny 38 miliárd kubických metrov plynu. Dohoda, o ktorej sa Rusi a Číňania dohadovali asi 10 rokov, bola podpísaná v rýchlosti počas návštevy ruského prezidenta Putina v Číne: jej rýchly podpis bol Putinovou hektickou reakciou na hrozbu sankcií Západu po tom, čo Rusko vojensky obsadilo a anektovalo Krym.

Dnes už zabudnutý majiteľ korzičky a pán penziónu Elektra sa kedysi preslávil výrokom: „Keď nás nebudú chcieť na Západe, obrátime sa na Východ.“ To, čomu obyvatelia Slovenska nakoniec unikli, sa stáva osudom Ruska: po tom, čo získalo Krym, ale stratilo Ukrajinu, mu pomaly, ale iste nezostáva nič iné, ako ponoriť sa do objatia veľkého čínskeho draka. Pozrime sa na čísla: minulý rok doviezla Európa z Ruska vyše 160 miliárd kubíkov plynu. Oslavovaný kontrakt s Čínou nie je ani 25 % tohto množstva. A kým prvý ruský plyn v roku 2018 do Číny pritečie, bude musieť Gazprom postaviť plynovod za 55 miliárd dolárov. Ruský štát bude ešte dlho závislý od peňazí z Európy.

Dar Angely Merkelovej, mapa významného kartografa d’Anvilla z roku 1735, vyvolal rozruch. 11 fotografií v galérii
Dar Angely Merkelovej, mapa významného kartografa d’Anvilla z roku 1735, vyvolal rozruch.
Autor fotografie: Profimedia.sk
Rusko-čínsky plynový kontrakt je ukážkovým príkladom zbližovania týchto dvoch krajín v posledných rokoch. Mnoho ľudí sa domnieva, že sme svedkami zrodu rusko-čínskeho spojenectva, ktoré bude protiváhou vplyvu Západu, teda Spojených štátov a Európy. Majú tieto predstavy solídne základy, alebo stoja na vode? Kvôli odpovedi na túto otázku budeme musieť trochu nazrieť do histórie aj do budúcich trendov.

(Ne)zabudnutá história
V marci 2014 sa v Berlíne kancelárka Angela Merkelová stretla s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Pri príležitosti návštevy mu dala dar, ktorý vyvolal veľký rozruch. Bola ním mapa Číny, dielo významného kartografa d’Anvilla z roku 1735. Niektorí toto gesto komentovali ako poukázanie na fakt, že na tejto mape Tibet nie je súčasťou Číny. Skutočná pointa nie je v tom, čo na mape chýba, ale to, čo na nej je. Mapa – tak ako mnohé ďalšie – totiž ukazuje, že v minulosti patrila k Číne veľká časť východnej Sibíri vrátane ostrova Sachalin. Dnes je toto obrovské územie súčasťou Ruska.

Taipinská vzbura sa s vyše 20 miliónmi obetí zapísala do dejín ako jedna z najvražednejších vojen. 11 fotografií v galérii
Taipinská vzbura sa s vyše 20 miliónmi obetí zapísala do dejín ako jedna z najvražednejších vojen.
Autor fotografie: Profimedia.sk
Keď niečomu nerozumieme, zvykneme hovoriť, že je to pre nás španielska dedina. O Číne vieme ešte oveľa menej ako o Španielsku a možno by výraz „čínska dedina“ bol výstižnejší. Mnohí Európania nevedia, že v polovici 19. storočia čelila starobylá čínska ríša devastujúcej taipinskej vzbure (1850 – 1864), ktorá sa s vyše 20 miliónmi obetí zapísala do dejín ľudstva ako jedna z najvražednejších vojen. (Mimochodom, viedol ju čínsky konvertita, ktorý sa vyhlásil za mladšieho brata Ježiša Krista.) V tom istom čase bola Čína oslabená aj britsko-francúzskou inváziou v rámci druhej ópiovej vojny (1856 – 1860): expedičné sily európskych mocností obsadili Kanton (tretie najväčšie mesto Číny a najväčšie mesto južnej Číny, súčasť 40-miliónového megamesta v delte Perlovej rieky), barbarsky vypálili cisársky palác v Pekingu a ohrozovali aj ďalšie oblasti Číny. Ďaleko v Európe sa Rusko práve spamätúvalo z porážky, ktorú utŕžilo v krymskej vojne od Turecka a jeho západných spojencov. Povzbudení slabosťou Číny sústredili Rusi na čínskej hranici armádu a hrozili inváziou. Dohnaní do kúta v roku 1858 Číňania odstúpili Rusku obrovské územie známe ako Vonkajšie Mandžusko. **************************

http://zivot.cas.sk/clanok/17802/cina-nezabudla-ako-prisla-o-vychodnu-sibir-prinuti-rusko-aby-jej-ju-vratilo

77 ŽIVOT ŽIVOT | Web | 8. ledna 2016 v 22:25 | Reagovat

[76]: Čínska pamäť
Čínskym politikom netreba veľmi pripomínať starými mapami, ako Rusko hrozbou vojny obralo Čínu o východnú Sibír – historická pamäť Číňanov je silná a je jedno, či u nich práve vládnu cisári, komunisti alebo nacionalisti. V roku 1964 napríklad komunista Mao Ce-tung povedal japonskej delegácii: „Veľa nášho územia okupuje Sovietsky zväz. Pred asi 100 rokmi sa zem na východ od jazera Bajkal stala ruským teritóriom a odvtedy sú Chabarovsk, Kamčatka a ďalšie oblasti súčasťou sovietskeho územia. Ešte sme im za to nepredložili účet.“ Ako vidíte, Mao Ce-tungov zoznam okupovaných území obsahuje aj Kamčatku a siaha po Bajkal.

„Veľa nášho územia okupuje Sovietsky zväz. Ešte sme im za to nepredložili účet,“ povedal Mao Ce-Tung. 11 fotografií v galérii
„Veľa nášho územia okupuje Sovietsky zväz. Ešte sme im za to nepredložili účet,“ povedal Mao Ce-Tung.
Autor fotografie: Profimedia.sk
Zvláštne čínsko-ruské priateľstvo
Povrchnejší pozorovatelia rusko-čínskych vzťahov sa ponáhľajú poukázať na to, že čínsko-ruská zmluva o priateľstve z roku 2001 deklaruje, že strany nemajú územné nároky a mienia vzájomne rešpektovať svoju územnú celistvosť. Lenže ako ukazuje aj marcová okupácia Krymu, papier znesie všetko. Čína a Rusko, presnejšie Sovietsky zväz, mali už aj inú „Zmluvu o priateľstve, spojenectve a vzájomnej pomoci“, podpísanú v roku 1950. Napriek jej formálnej platnosti viedli obe „bratské“ komunistické krajiny počas 60. rokov tisícky násilných potýčok. Zvláštne „priateľstvo“ kulminovalo v roku 1969, keď v pohraničných bojoch na rieke Ussuri zahynuli stovky vojakov oboch strán. V Rusmi čerstvo okupovanom Československu vtedy koloval vtip: „Viete, aký je rozdiel medzi sovietskym válečníkom a bojovníkom? Válečníci si váľajú zadky (originál bol šťavnatejší) v okupovanom Československu a bojovníci sa boja na Ussuri.“

Sovietska vojenská prevaha nad Čínou bola v roku 1969 taká veľká, že v obave pred postupom Rusov dal Mao na prístupoch k Pekingu kopať zákopy. Na inváziu sa však Rusi neodhodlali – skúsili vraj niečo iné. Harry R. Haldeman, šéf kancelárie vtedajšieho amerického prezidenta Nixona, o týchto udalostiach napísal: „Rusi sa v roku 1969 obrátili na USA s návrhom na spoločný jadrový útok na Čínu. Nixon tento návrh odmietol, ale bol informovaný, že Rusi útok aj tak uskutočnia. Varoval Rusko, že USA a Čína majú spoločné záujmy a že by v takom prípade poslal na ruské mestá 1 300 jadrových zbraní.“ Rusi od zámeru bombardovať čínske mestá atómovými bombami nakoniec ustúpili.

Šéf Nixonovej prezidentskej kancelárie Harry R. Haldeman (vpravo) napísal, že Rusi sa v roku 1969 obrátili na USA s návrhom na spoločný jadrový útok na Čínu. 11 fotografií v galérii
Šéf Nixonovej prezidentskej kancelárie Harry R. Haldeman (vpravo) napísal, že Rusi sa v roku 1969 obrátili na USA s návrhom na spoločný jadrový útok na Čínu.
Autor fotografie: Profimedia.sk
O desať rokov neskôr, v roku 1979, Čína zaútočila na Vietnam, ktorý vtedy so Sovietskym zväzom práve podpísal spojeneckú zmluvu. Zámienkou na útok na Vietnam bolo potláčanie práv etnických Číňanov vo Vietname, obsadenie Spratlyho ostrovov Vietnamom a prílišná „intimita“ vzťahov Vietnamu so ZSSR. Ak sa vám zdá zámienka na nedávnu okupáciu Krymu Ruskom nápadne podobná, všímate si dobre. Z vojenského hľadiska bol čínsky útok na Vietnam debakel, ale Čína ním jasne ukázala, že sa nedá obkľúčiť nepriateľskými režimami. Aby bolo jej posolstvo Moskve krištáľovo jasné, uviedla do bojovej pohotovosti 1,5-miliónovú armádu na sovietsko-čínskych hraniciach. Sovieti si rozmysleli, či sa pokúsia Vietnamu vojensky pomôcť.

Z trhana gigant
V roku 1969 bola Čína rozvojová krajina. A v roku 1979 ňou bola ešte stále. Práve vtedy však Mao Ce-tungov nástupca Teng Siao-pching spúšťa hospodárske reformy, obnovuje dobré vzťahy s USA a otvára Čínu zahraničným investíciám. Nasledujú tri dekády epochálneho hospodárskeho rastu Číny: ak bol v roku 1979 hrubý domáci produkt (HDP) Číny 260 miliárd dolárov (na porovnanie: dnešný nominálny HDP 5-miliónového Slovenska je vyše 90 miliárd dolárov), v roku 1989 je už štvornásobný a prekračuje 1 bilión dolárov. V roku 2000 sú to už 3 bilióny a v roku 2013 dosahuje 9,2 bilióna dolárov a z Číny je tretia najväčšia ekonomika sveta po EÚ a USA. Ruskú prerástla už v roku 1990 a dnes je 4,4-násobne väčšia.

A je nielen väčšia, ale aj podstatne modernejšia. Rastu ekonomiky Číny zodpovedá aj jej technologická a vojenská modernizácia. Azda každý obyvateľ Slovenska má doma výrobky s označením Made in China – ale všimli ste si, že nemáte žiadny s nápisom Sdelano v Rossii? Možno ešte niekde v garáži máte staručkého moskviča alebo ladu (pre mladších: šlo o ruské autá, ktoré sa k nám dovážali pred rokom 1989), ale inak by ste museli v Európe dlho hľadať akékoľvek ruské výrobky. Rusko je pre Európu skoro výlučne len zdrojom surovín – plynu, ropy, uránu. Naopak, Čína je dnes popri Nemecku najväčším svetovým exportérom priemyselných výrobkov. Spočiatku mali mizernú kvalitu, ale postupne sa to mení. Naproti tomu až 60 %, a podľa niektorých odhadov dokonca až 80 %, všetkých príjmov ruského štátu pochádza z vývozu surovín, najmä ropy a plynu. Rusko je stále vojenská mocnosť a stále vysiela do vesmíru rakety, ale jeho ekonomická štruktúra sa podobá viac arabským ropným monarchiám ako vyspelej krajine.

78 ŽIVOT ŽIVOT | Web | 8. ledna 2016 v 22:26 | Reagovat

[77]: Rast ekonomiky umožnil Číne radikálne zvýšiť aj svoje investície do armády. V rokoch 1992 až 2004 boli výdavky Ruska na zbrojenie 495 miliárd dolárov (v prepočte dolára z roku 2011), výdavky Číny boli 513 miliárd, čiže zhruba rovnaké. V rokoch 2005 až 2013 však už Čína dokázala do armády vložiť 1, 219 bilióna dolárov, kým Rusko už len menej ako polovicu – 582 miliárd. Za čias ruskej okupácie sa hovorilo, že vďaka svojej početnej prevahe by Číňania Rusov pobili aj čiapkami. Niet pochýb, že dnes by Číňania s nikým nebojovali čiapkami. Keď už hovoríme o početnej prevahe, pripomeňme si, že Čína má dnes 1 miliardu 350 miliónov obyvateľov. Rusko necelých 144 miliónov – a z nich etnickí Rusi predstavujú menej ako 80 %.

Geografia ruskej slabosti
Ešte extrémnejší je nepomer, keď sa pozrieme na ruské osídlenie na Sibíri. V roku 2010 žilo na východ od Uralu v Rusku 25,6 milióna ľudí. Vo Východosibírskom federálnom okruhu ich na území 6,2 milióna km2 – to je oveľa viac, ako je rozloha EÚ – žilo 6 300 000 – teda o trochu viac, ako je počet obyvateľov Slovenska. Ešte v roku 1989 tam žilo 8,3 milióna ľudí, odvtedy ubudlo na Ďalekom východe 25 % obyvateľstva. Na porovnanie len v štyroch provinciách Číny, ktoré hraničia s východnou Sibírou, je natlačených vyše 130 miliónov ľudí a ich počet rastie.

Veľká časť východnej Sibíri vrátane ostrova Sachalin v minulosti patrila k Číne. 11 fotografií v galérii
Veľká časť východnej Sibíri vrátane ostrova Sachalin v minulosti patrila k Číne.
Autor fotografie: Profimedia.sk
Z hľadiska vojnových konfliktov boli ekonomická sila, počet obyvateľov a kvalita výzbroje vždy zásadne dôležité, aj keď nie jediné faktory. Jednými z nich, ktoré „kopali za Rusov“ vo vojnách proti Napoleonovi v roku 1812 aj Nemcom v rokoch 1941 – 1943, boli drsná klíma a obrovské vzdialenosti, ktoré museli Francúzi a Nemci prekonať, keď chceli zásobovať svoje armády. Drsná klíma nie je pre obyvateľov severnej Číny nič neznáme, veľmi zaujímavý je preto pohľad na vzdialenosti.

V roku 1905 Rusko ako prvý európsky štát v modernej dobe prehralo vojnu s ázijskou krajinou. Jedným z dôvodov japonského víťazstva bola neschopnosť Rusov premiestňovať dostatočne rýchlo vojská, potraviny, zbrane a strelivo z Európy cez obrovské ľudoprázdne územie Sibíri. O pár rokov neskôr, v rokoch 1918 a 1919, zhruba 60-tisíc československých legionárov viac ako rok dohliadalo na prakticky celú Sibír vďaka tomu, že kontrolovali jedinú dopravnú cestu naprieč Sibírou Transsibírsku magistrálu. Dnešná situácia sa zásadne nelíši: okrem existencie letectva je jediný významný rozdiel ten, že v roku 1991 pribudla na Sibíri ešte jedna železnica Bajkalsko-amurská magistrála.

V rokoch 1918 a 1919 zhruba 60-tisíc československých legionárov viac ako rok kontrolovalo jedinú dopravnú cestu naprieč Sibírou Transsibírsku magistrálu. 11 fotografií v galérii
V rokoch 1918 a 1919 zhruba 60-tisíc československých legionárov viac ako rok kontrolovalo jedinú dopravnú cestu naprieč Sibírou Transsibírsku magistrálu.
Autor fotografie: Profimedia.sk
Kým veľké vzdialenosti Ruska hrali v spomenutých vojnách v prospech Ruska, v prípade konvenčnej vojny v pustej východnej Sibíri by to bolo presne naopak. Železničná vzdialenosť medzi Moskvou a Chabarovskom je 8 500 km. Chabarovsk a Vladivostok sú dve najväčšie mestá na obrovskom území na východ od jazera Bajkal, obe majú menej ako 600-tisíc obyvateľov. Vladivostok je od Moskvy ešte o 800 km ďalej ako Chabarovsk. Naproti tomu vzdialenosť z čínskeho Charbinu do Chabarovska je 1 360 km a do Vladivostoku len 820 km. Prečo Charbin? Pretože s 10,6 milióna obyvateľmi je to mesto veľkosťou porovnateľné s Moskvou.

Železničná vzdialenosť k najbližšiemu inému „veľkému“ ruskému mestu na západ od Chabarovska – Ulan Ude so 404 000 obyvateľmi – je 2 800 km. Zato 250 km od Charbinu (a 850 km od Vladivostoku) je čínsky Chang-čou so 7,7 milióna obyvateľmi a 290 km iným smerom mesto Čchi-čchi-cha-er s 5,4 milióna ľudmi – obe tieto mestá sú podstatne väčšie ako druhé najväčšie mesto Ruska Petrohrad (4,9 milióna obyvateľov) alebo tretí Novosibirsk s menej ako 1,5 milióna. Samotný Peking je so svojimi 19,8 milióna obyvateľmi od Charbinu vzdialený len 1 250 km – vzdialenosť, ktorú dnes čínske vlaky prejdú za 8 hodín. Podmienky na zásobovanie armád by v prípade konvenčnej vojny o východnú Sibír obrovsky prevažovali v prospech Číny.

Napriek platnosti „Zmluvy o priateľstve, spojenectve a vzájomnej pomoci“ z roku 1950 mali obe „bratské“ krajiny mnoho násilných potýčok. 11 fotografií v galérii
Napriek platnosti „Zmluvy o priateľstve, spojenectve a vzájomnej pomoci“ z roku 1950 mali obe „bratské“ krajiny mnoho násilných potýčok.

79 ŽIVOT ŽIVOT | Web | 8. ledna 2016 v 22:27 | Reagovat

[78]: Komu čo patrí
Čína je dnes ekonomicky 4,4-násobne silnejšia ako Rusko, má 9,3-násobne viac obyvateľov, jej vojenský rozpočet je už dlhodobo 2-násobkom ruského, na hraniciach východnej Sibíri s jej piatimi miliónmi Rusov sa tiesni 130 miliónov Číňanov a len neďaleké čínske mesto Charbin má viac obyvateľov a väčší priemyselný potenciál ako všetkých 21 ruských miest nad 100-tisíc obyvateľov na východ od rieky Jenisej. Keď sa raz Čína rozhodne uplatniť svoj historický nárok na východnú Sibír, Rusi jej v tom nemôžu konvenčnými prostriedkami zabrániť. Niet pochýb, že Čína má na východnú Sibír historický nárok: v skutočnosti omnoho dlhší, ako je ruský nárok na Krym, ktorý poslúžil ako ospravedlnenie útoku na Ukrajinu. Otázka je, či na znovupripojenie východnej Sibíri bude mať Čína dôvod, a ak áno, kedy sa svoj historický nárok rozhodne uplatniť a ako to urobí. Návod na odpoveď na otázku „ako“ poskytlo Číne, paradoxne, práve Rusko, keď anektovalo Krym.

Odpoveď na otázku prečo Čína a Rusko smerujú k zrážke o východnú Sibír sa dočítate v nasledujúcom vydaní. :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!   http://zivot.cas.sk/clanok/17802/cina-nezabudla-ako-prisla-o-vychodnu-sibir-prinuti-rusko-aby-jej-ju-vratilo

80 Fero Richard HRABAL-KRONDAK Fero Richard HRABAL-KRONDAK | Web | 14. dubna 2016 v 10:10 | Reagovat

Přístup Ruska vůči krymským Tatarům potvrzuje ideovou kontinuitu ruské a sovětské politiky.
Skutečnou drzostí a cynismem je nazývat akce tatarských aktivistů bojujících proto okupaci své vlasti teroristickým činem.

Rusko přitvrdilo postup proti krymským Tatarům

Krymská prokurátorka Natalja Poklonská na anektovaném ukrajinském poloostrově ve středu 14/4 2016 pozastavila činnost neformálního tatarského shromáždění medžlisu. Informovala o tom agentura TASS. Prokurátorka již dříve požádala o zařazení tohoto orgánu místní muslimské menšiny na seznam extremistických organizací. Medžlis odmítal ruskou anexi Krymu.

Zdroj / pokračování:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400440-rusko-pritvrdilo-postup-proti-krymskym-tatarum.html

81 aration aration | Web | 9. září 2016 v 0:33 | Reagovat

výhodné bezúročné půjčky :-x

82 teplitcaAlicy teplitcaAlicy | E-mail | Web | 10. ledna 2017 v 4:55 | Reagovat

Наше производство - EКO TEC осуществляет проектирование эко – технологий в сфере агро промышлености, а так же загородного жилья и много другого.  Наша компания накопила значительны опыт в этой сфере, который используем, в своей работе. Благодоря этому наша продукция имеет отличное качество здесь  http://teplitca.kiev.ua/g1280169-teplitsy-pod-plyonku теплицы под пленку.

83 Coreysulty Coreysulty | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:04 | Reagovat

Amazing info. Appreciate it!

84 WEIGUAN_Anelo WEIGUAN_Anelo | E-mail | Web | 8. května 2018 v 11:02 | Reagovat

********************
В связи с ликвидацией оптового склада - СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x - мужские механические деловые часы ВЕГАН с часовым механизмом с подзаводом

Эти дизайнерские часы ВЕГАН настящий хит года! Реальные цены. Ускоренная доставка. Гарантия правильной цены!

Закажите часы WEIGUAN прямо сегодня - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.